Dit jaar bestaat het Kennisnetwerk Biociden 10 jaar. Met interviews, columns en andere terugblikken kijken we terug op 10 jaar KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden). Op deze pagina stelt het KNB kernteam van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zich voor.

Corine Komen

Corine werkt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  en is naast coördinator van het Kennisnetwerk Biociden beleidsadviseur gewasbeschermingsmiddelen en biociden (zie o.a. https://biociden.nl/) en projectleider van Waarzitwatin. In haar rol als KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-coördinator zorgt zij voor het contact met de KNB-adviesgroep waarin het Nederlandse biociden-werkveld vertegenwoordigd is. Verder zorgt ze voor een goed contact met de opdrachtgever (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) en zorgt ze samen met de andere leden van het team dat de activiteiten binnen het KNB-project goed uitgevoerd worden.

Wat vind je het leukste aan het werk voor het KNB?

De KNB-nieuwsbrieven en KNB-events worden goed gewaardeerd binnen het netwerk. Het lukt ons iedere keer weer een KNB-nieuwsbrief te vullen met nieuws dat relevant is. Het aantal lezers van de KNB Nieuwsbrief groeit dan ook gestaag. Het is natuurlijk superleuk dat wat we doen er ook toe doet!

Joke Wezenbeek

Joke werkt bij het RIVM als beleidsadviseur biociden en gewasbeschermingsmiddelen en is sinds 2015 lid van het kernteam van het Kennisnetwerk Biociden. Zij werkt mee aan de KNB-Nieuwsbrief en organiseert KNB-events. Daarnaast coördineert zij onder andere de beleidsadvisering over biociden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het kernteam zorgt zij ervoor dat we ons richten op actuele onderwerpen, die ook relevant zijn voor de beleidsmakers in het biocidenwerkveld.

Wat vind je het leukste aan het werk voor het KNB?

Dat ik steeds weer denk: ‘Hé, dat wist ik niet!’ ‘O, zit dat zo!’ Het werkveld van de biociden is echt heel complex, waardoor we steeds weer nieuwe onderwerpen en nieuwe betrokkenen tegenkomen. Het is dus nooit saai en meer van hetzelfde. Ik vind het leuke onderwerpen te analyseren en te doorgronden en om heldere stukken te schrijven. Ik kan me dus helemaal uitleven in het KNB!

Coen Graven

Coen werkt bij het RIVM als projectcoördinator en toxicoloog  en is sinds 2015 lid van het kernteam van het Kennisnetwerk Biociden. Hij werkt mee aan de KNB-nieuwsbrief en organiseert KNB-events. Daarnaast coördineert hij onder andere de beleidsadviezen over biociden aan de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  en van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Na 5 jaar betrokken te zijn geweest bij het KNB stopt Coen met zijn werk bij het RIVM, hij maakt de overstap naar de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Bedankt Coen! We hopen snel een opvolger voor te kunnen stellen.

 

Daan Buijtenhuijs

Daan werkt bij het RIVM als wetenschappelijk medewerker, met een achtergrond in de ecotoxicologie en wetenschapscommunicatie. Hij werkt mee aan de KNB-nieuwsbrief en organiseert KNB-events. Ook werkt hij aan de beleidsadviezen over biociden aan de Ministeries van VWS en SZW. Daarnaast  zit hij in een commissie die het ministerie van VWS adviseert over stoffen in voedselcontactmaterialen. Ook coördineert hij evaluaties van opinies voor de European Food Safety Authority (EFSA) over contaminanten in voedsel.

Wat vind je het leukste aan het werk voor het KNB?

Dat de onderwerpen zo maatschappelijk relevant zijn. Niet iedereen kent de term biocide en de wetgeving voor biociden kan erg ingewikkeld zijn. Tegelijkertijd heeft iedereen op één of andere manier te maken met biociden. Het is zo’n breed veld. In onze nieuwsbrief schrijven we over allerlei ontwikkelingen binnen de wereld van biociden in begrijpelijke taal. Leerzaam voor de lezer en voor jezelf! Het schrijven van de artikelen is een leuke concrete klus, die elke keer weer anders is. Ook de events zijn leuk, waarbij we het werkveld krijgen te zien. Degenen voor wie we er eigenlijk zijn. Het is leuk en nuttig om voor hen een event te organiseren over een bepaald onderwerp. En als laatste natuurlijk het kernteam van het KNB: leuke collega’s!

Peter van Vlaardingen

Peter werkt bij het RIVM als beoordelaar milieurisico's van stoffen en is ecotoxicoloog.  Hij is sinds de oprichting van het Kennisnetwerk Biociden lid van het kernteam. Hij werkt mee aan de KNB-nieuwsbrief, organiseert KNB-events en onderhoudt www.biociden.nl. Daarnaast werkt hij in Europees verband aan de methodiekontwikkeling van de milieurisicobeoordeling van biociden. Peter is ook betrokken bij de milieu-risicobeoordeling van geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en de afleiding van milieukwaliteitsnormen.

Wat vind je het leukste aan het werk voor het KNB?

De enorme diversiteit aan onderwerpen. Natuurlijk is het KNB werk 'alleen maar' gerelateerd aan biociden, maar die komen in zo veel verschillende toepassingen voor! Het gaat over het bestrijden van algen, desinfectie van stallen, conservering van verven, lijkbalseming, conservering van textiel of koffiemokken, behandeld hout, anti-fouling op boten, hormoonverstorende stoffen, koeltorens, nu over COVID-19, over tijgermuggen en andere vectoren, bestrijding van knaagdieren….noem maar op. En daarnaast wordt uitleg gevraagd over de uitgebreide wet- en regelgeving, ook een relevant deel van ons werk. Last but not least is het Europese speelveld heel belangrijk en er zijn veel raakvlakken met andere regelgeving over chemische stoffen. Het blijft boeiend om voor al deze thema's mensen bij elkaar te brengen en het delen van kennis te stimuleren. Dat is primair wat het netwerk doet.

Annemiek Regter

Annemiek werkt bij het RIVM als communicatieadviseur. Sinds vorig jaar is zij lid van het kernteam van het Kennisnetwerk Biociden. Annemiek zorgt voor de redactie van de (nieuws)berichten die op de site en in de nieuwsbrief komen. Daarnaast geeft ze onder andere advies over de inzet van communicatiemiddelen en helpt mee bij het organiseren van KNB-events.

Wat vind je het leukste aan het werk voor het KNB?

Het is leuk om deel uit te maken van een netwerk. Binnen het kernteam is veel kennis over biociden. Ik vind het leuk om die kennis verder te brengen.

 

Simone Hiensch

Simone werkt bij het RIVM als communicatiemedewerker. Sinds dit jaar is zij lid van het kernteam van het Kennisnetwerk Biociden. Simone zorgt ervoor dat de KNB nieuwsbrief verstuurd wordt en dat de websites www.kennisnetwerkbiociden.nl en www.biociden.nl voorzien zijn van de laatste informatie.

Wat vind je het leukste aan het werk voor het KNB?

Het werken aan de biociden websites is erg leuk om te doen: nieuwsberichten en pagina’s aanmaken, foto's erbij zoeken,  en zorgen dat alles goed staat.  Ook het maken van de KNB nieuwsbrief is een leuke klus.

 

Jacqueline Scheepmaker

Jacqueline werkt bij het RIVM als wetenschappelijk medewerker. Zij is sinds eind 2019 lid van het kernteam van het Kennisnetwerk Biociden. Zij is verantwoordelijk voor het verzamelen van relevante nieuwsberichten die als bron dienen voor de KNB-nieuwsbrief. Daarnaast is zij projectleider voor Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-opdrachten in het kader van milieu-risicobeoordeling gewasbeschermingsmiddelen. In Europees verband werkt zij aan de methodiekontwikkeling van de milieurisicobeoordeling van microbiële gewasbeschermingsmiddelen.

Wat vind je het leukste aan het werk voor het KNB?

Tijdens het screenen van geschikte nieuwsberichten lees ik een breed scala van onderwerpen. De meesten zijn niet geschikt voor de nieuwsbrief maar ze verbreden wel mijn gezichtsveld.