Het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) event over in situ biociden op dinsdag 28 januari  2020 in Zwembad Merwestein in Nieuwegein werd goed bezocht. Naast vertegenwoordigers van de industrie en de overheid waren ook veel consultants aanwezig. Er werd niet alleen veel kennis uitgewisseld, maar er werden ook contacten gelegd in de pauze en na afloop tijdens de netwerkborrel.

 

Tijdens het event bleek dat voor het doorgronden van in situ biociden in vergelijking met ‘gewone’ biociden veel kennis is vereist. Bij in situ biociden heb je ook heel specifieke kennis nodig, naast de normale kennis over de toelatingsprocedure en onderwerpen als behandelde voorwerpen, ‘substances of concern’, katalysatoren en allerlei grensvlakdiscussies. De worsteling die het bedrijfsleven hier mee heeft kwam goed tot uiting in de presentatie van Maarten Remmerswaal van Nouryon. Veel vragen uit de zaal werden tijdens en na de presentaties van Jan Willem Andriessen en Brigitte van Noorloos van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) besproken. Peter Kugel, advocaat en lid van de Adviesgroep van het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) was dagvoorzitter en leidde de discussie in goede banen.

 

Hieronder een aantal illustratieve quotes van deelnemers en sprekers

‘Trek bij de goedkeuring van de werkzame stof samen op met je concurrenten. Samen sta je sterk. Eerst samen een dossier maken, daarna kan je weer concurreren.’

‘De lange beoordelingstijd in Nederland is wel een bottleneck. En dan heb je ook nog de nationaal specifieke elementen.’

 ‘Kosten zijn heel belangrijk, dus het is vervelend dat die vooraf niet duidelijk zijn. Maar een dossier indienen bij Letland bleek ook geen succes. Dit leverde in het Europese proces heel veel vragen van andere lidstaten op.’

 ‘Ik ben het er niet mee eens dat een antibacteriële deurkruk een behandeld voorwerp is.’

‘Voor producenten van in situ biociden is het frustrerend om zo lang in een vacuüm te zitten’

‘Zo werkt Europa, er zijn geen duidelijke regels. Discussiëren met Europa is onmogelijk. Er is geen Europese helpdesk.’

‘Maak gebruik van de servicedesk van het Ctgb, daar zitten kundige mensen.’

‘Ik snap niet dat het Desinfectie Bijproducten-dossier voor natrium hypochloriet anders is dan voor in situ gegenereerd chloor, wie helpt me?’

‘Hulp bij het maken van je dossier krijg je van een consultant, maar let op: zorg dat jezelf goed weet wat je wilt.’

‘Is water ook een precursor?’

‘Hoe specifiek moet een apparaat beschreven zijn?’

‘Wat gaat er gebeuren met de huidige apparatuur die in situ biociden genereren, als niemand daar een toelating voor aanvraagt?

‘Als de overheid te ver gaat, dan moet je een jurist inschakelen.’

Meer informatie

Op de overheidswebsite www.biociden.nl vindt u meer informatie over de goedkeuring en de toelating van in situ gegeneerde werkzame stoffen en in situ gegeneerde biociden.