Op woensdag 28 juni van 12:30 – 17:00 uur organiseert het Kennisnetwerk Biociden (KNB) een bijeenkomst met als thema legionellabestrijding in natte koeltorens. Het KNB-event vindt plaats in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Thema

 Natte koeltorens worden gebruikt voor klimaatbeheersing in gebouwen en voor warmteafvoer bij industriële processen. In natte koeltorens worden biociden gebruikt om biologische groei tegen te gaan en om legionella te voorkomen. Dat is belangrijk voor zowel de werking van de koeltoren als voor de volksgezondheid.

Presentaties

Sprekers vanuit de branchevereniging Water Alliance, het Ctgb, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) en Rijkswaterstaat zullen presentaties houden over de techniek van natte koeltorens, het wettelijk kader en de beoordeling van biociden, de risico’s van legionella voor de volksgezondheid en de milieuaspecten bij het gebruik van biociden in natte koeltorens.

Doelgroepen

Het event is bedoeld voor iedereen met interesse in dit thema, waaronder:  

  • Gebouwbeheerders en beheerders van natte koeltorens.
  • Vertegenwoordigers van bedrijven die natte koeltorens ontwerpen en bouwen.
  • Aanbieders en gebruikers van biociden voor gebruik in natte koeltorens.
  • Adviseurs legionellapreventie.
  • Medewerkers van omgevingsdiensten.
  • Inspecteurs (toezicht en handhaving).
  • Medewerkers van andere overheden.

Aanmelden

Aanmelden voor dit event kan via het formulier.