Op woensdag 28 juni 2023 van 12:30 – 17:00 uur organiseert het Kennisnetwerk Biociden (KNB) een bijeenkomst met als thema legionellabestrijding in natte koeltorens. Het KNB-event vindt plaats in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Thema

 Natte koeltorens worden gebruikt voor klimaatbeheersing in gebouwen en voor warmteafvoer bij industriële processen. In natte koeltorens worden biociden gebruikt om biologische groei tegen te gaan en om legionella te voorkomen. Dat is belangrijk voor zowel de werking van de koeltoren als voor de volksgezondheid.

Presentaties

Sprekers vanuit de branchevereniging Water Alliance, het Ctgb, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) en Rijkswaterstaat zullen presentaties houden over de techniek van natte koeltorens, het wettelijk kader en de beoordeling van biociden, de risico’s van legionella voor de volksgezondheid en de milieuaspecten bij het gebruik van biociden in natte koeltorens.

Tijd                                           

Onderdeel  

Wie 

12:30-13:00 

Inloop  

 

13:00-13:15 

Opening  

Corine Komen en Eva Huiberts (KNB-event organisatie) 

13:15-14:00 

De techniek van natte koeltorens 

Dave van Harten, Matthijs Westerlaken en Kevin Kanters  (Water Alliance) 

14:00-14:45 

Biociden voor gebruik in natte koeltorens 

Jan Willem Andriessen (Ctgb) 

14:45-15:15 

Pauze  

  

15:15-15:35 

Gezondheidsrisico’s legionella door natte koeltorens 

Daphne Reukers (RIVM) 

15:35-15:55 

Milieuaspecten bij het gebruik van biociden in natte koeltorens 

Jan Rullens (RWS) 

15:55-16:25 

Panel discussie  

Sprekers  

16:25-16:30 

Afsluiting  

Corine Komen en Eva Huiberts (KNB-event organisatie) 

16:30-17:00 

Borrel  

  

     

Doelgroepen

Het event is bedoeld voor iedereen met interesse in dit thema, waaronder:  

  • Gebouwbeheerders en beheerders van natte koeltorens.
  • Vertegenwoordigers van bedrijven die natte koeltorens ontwerpen en bouwen.
  • Aanbieders en gebruikers van biociden voor gebruik in natte koeltorens.
  • Adviseurs legionellapreventie.
  • Medewerkers van omgevingsdiensten.
  • Inspecteurs (toezicht en handhaving).
  • Medewerkers van andere overheden.

Aanmelden

Aanmelden voor dit event kan via het formulier.