Interview met Mark Montforts, de oprichter van het Kennisnetwerk Biociden. Mark Montforts was van 2010 – 2014 coördinator van het Kennisnetwerk Biociden.

Mark houdt zich bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bezig met risico’s van chemische stoffen, met name bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen maar ook zaken als antimicrobiële resistentie. En het bewust omgaan met veiligheid van stoffen. Hij kijkt vooral naar het milieu, risico’s voor het milieu of vanuit het milieu op het gebied van hoe je risico’s beoordeelt (methoden), het beoordelen van de risico’s zelf, en het adviseren van beleid hoe ze om moeten gaan met deze risico-informatie.

Wat was de aanleiding om het Kennisnetwerk Biociden te starten?

Nieuwe regelgeving voor biociden was in voorbereiding vanuit Europa. Vanuit ervaringen met de uitvoering van het Beleidsprogramma biociden hadden we het beeld dat kennis rondom biociden (regelgeving, juist gebruik, noodzaak) heel erg versnipperd was. Zowel bij de departementen als bij kennisinstituten waaronder het RIVM zelf. In overleg is er toen voor gekozen om de kennis beter bijeen te brengen, in de vorm van een netwerk. Met het idee van: eigenlijk is de expertise er wel, alleen weten mensen elkaar niet te vinden. Als we partijen met elkaar kunnen verbinden om kennis te delen, dan hebben we wellicht wel de meest efficiënte manier om met elkaar verder te komen op het gebied van biociden.

Wat is je het meest bijgebleven uit de tijd dat je coördinator was?

Wat ik heel erg leuk vond is dat we met iets totaal nieuws kwamen. Iedereen was enthousiast en vond het een goed idee. Dat gevoel van succes is blijven hangen. Investeren en blijven ontwikkelen van een netwerk is daarbij heel belangrijk.

Verschilt het Kennisnetwerk Biociden van nu met het Kennisnetwerk Biociden zoals het is opgezet (hoe heeft het zich ontwikkeld)?

We zijn meteen begonnen met een Adviesgroep. Om te monitoren of wat we doen er ook toe doet. Vanaf het begin was het verbinden van partijen en het kennisdelen het belangrijkste doel. Daarom hebben we ook werkgroepen opgezet. Deskundigen (en dat zijn zeker ook de mensen met praktijkervaring) konden hier met elkaar afstemmen en kennisdelen. Werkgroepen zijn er nu niet meer. Nu worden er events georganiseerd over bepaalde onderwerpen zodat we het met elkaar over een afgebakend onderwerp als plaagdierbeheersing of lijkbalseming kunnen hebben. Destijds hadden we niet bedacht dat events zo succesvol zouden zijn.

Volg je het Kennisnetwerk Biociden nog?

Op afstand. Via de nieuwsbrief. En af en toe ga ik naar een event.

Hoe zie jij de toekomst van het Kennisnetwerk Biociden voor je?

Het is belangrijk om vragen en antwoorden met elkaar te blijven verbinden. Maar het is ook belangrijk om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om deze verbinding te blijven maken.

In de volgende nieuwsbrief komt een interview met Corine Komen, de huidige coördinator van het kennisnetwerk. Wat zou je aan haar willen vragen?

Ik ben wel benieuwd of zij een beeld heeft of de mensen die in het Kennisnetwerk Biociden zitten, op de juiste manier geholpen worden.