Kennisnetwerk

Het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) faciliteert de uitwisseling van kennis over het complexe en diverse (groot aantal productsoorten) gebied van biociden en met biociden behandelde voorwerpen. Discussies tijdens KNB-activiteiten kunnen leiden tot het in beeld brengen van knelpunten en oplossingen. Door het verbinden van partijen en delen van kennis wil het KNB bevorderen dat biociden en met biociden behandelde voorwerpen juist, veilig en duurzaam worden gebruikt. 

Met alle betrokken stakeholders (ministeries, inspectiediensten, kennisinstituten, producenten, brancheverenigingen, adviseurs, consumentenorganisaties, professionele gebruikers, etc.) heeft het kennisnetwerk toegang tot veel deskundigheid en praktijkkennis. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol en levert de coördinator van het netwerk. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt.

U kunt deelnemen aan het Kennisnetwerk Biociden via: LinkedIn groep

Contact opnemen per e-mail: info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via deze link.

Adviesgroep

De Adviesgroep ondersteunt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-coördinator, Corine Komen, met advies over de uitvoering. De taak van de adviesgroep is de coördinator te adviseren over de activiteiten en strategische keuzes van het netwerk. Dit doen zij op basis van hun kennis en ervaring in het biociden-werkveld. De Adviesgroep participeert actief in het netwerk en moedigt deelname van andere netwerkpartners aan. Deelname aan de Adviesgroep staat open voor ieder lid van het netwerk. Heeft u interesse deel te nemen aan de Adviesgroep? Neem dan contact op via info@kennisnetwerkbiociden.nl  of met Corine Komen 030-274 2217.

Leden van de Adviesgroep zijn:

  • Jan Willem Andriessen ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden))
  • Peter Aubel / Bart van Gent – de Lima ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport))
  • Diane Heemsbergen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
  • Peter Janssen (PAKS-LSC)
  • Peter Kugel (VVGB Advocaten te Brussel)
  • Ben Minderhoud (Unic Medical Services BV)
  • Willem van Lanschot (Platform Biociden)