Dit jaar bestaat het Kennisnetwerk Biociden 10 jaar. Een terugblik door Joke Wezenbeek op de twee KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-events over antifouling, in 2015 en in 2017, én op het proces dat mede hierdoor op gang is gekomen.

Joke Weezenbeek

Joke Wezenbeek werkt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en is sinds 2015 lid van het ‘kernteam’ van het Kennisnetwerk Biociden. Zij werkt mee aan de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-Nieuwsbrief en organiseert KNB-events. Daarnaast coördineert zij onder andere de beleidsadvisering over biociden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het allereerste KNB-event in 2015

Als onderwerp voor het eerste KNB-event kozen we antifouling: er was veel ‘gemopper’ over producten die niet werken op zout water. Ook vroegen betrokkenen zich af waarom er in het buitenland veel meer te krijgen is, dan in Nederland. We kozen een positieve titel: ‘Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven’. DE HISWA wilde met ons samenwerken en daar waren we heel blij mee. Samenwerking met een belangrijke partij in de sector helpt goed om de juiste mensen naar een KNB-event te krijgen en de goede onderwerpen aan de orde te stellen. Nu zouden we de ‘ruim 20 deelnemers’ een beetje weinig vinden, maar toen waren we er heel tevreden mee. Het lukte om de bijeenkomst niet te richten op dingen die je waarschijnlijk toch niet kunt veranderen. Het resultaat was een roep om voorlichting in de hele watersportketen en om een stimulans voor innovatie. En als belangrijke bijvangst: kennis delen!

Een tweede KNB-event over antifouling in 2017

Het tweede KNB-event heette ‘Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’. Het was fijn dat de HISWA weer als gastheer wilde optreden. De discussie was behoorlijk fel, vergeleken met het vorige KNB-event over antifouling. De visie op de milieurisico’s van antifouling bij de deelnemers bleek sterk te verschillen. De een vond dat goedgekeurde antifouling prima is, de ander vond dat er helemaal geen biociden of andere stoffen uit antifouling in het milieu zouden mogen komen. De roep om goed werkende, milieuvriendelijke alternatieve oplossingen tegen aangroei was groot. Het gebrek aan onafhankelijke informatie over dergelijke alternatieven werd benadrukt.

Wat gebeurde er nog meer rond antifouling?

KNB-events zijn niet bedoeld om problemen in een bepaalde sector op te lossen. Ze zijn bedoeld om kennis te delen en meer zicht te krijgen op de problemen die spelen. Een belangrijk doel is dat de partijen binnen het werkveld elkaar leren kennen en samen aan de slag gaan om de problemen op te lossen. Voor antifouling zijn er mooie stappen gezet, met name op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met medewerking van veel verschillende partijen uit het werkveld. Dit zijn de resultaten van de afgelopen jaren: