Interview met Corine Komen, coördinator van het Kennisnetwerk Biociden.

Corine werkt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en is naast coördinator van het Kennisnetwerk Biociden beleidsadviseur gewasbeschermingsmiddelen en biociden en projectleider van Waarzitwatin (www.waarzitwatin.nl).

Wat viel je het meeste op toen je begon als coördinator van het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)?

Het meest opvallend en eigenlijk ook wel het leukste vond ik dat ik in een heel fijn en enthousiast team terechtkwam dat heel goed werkte. Ik stapte op een goed rijdende trein. Opvallend vond ik ook dat de Adviesgroep ook heel betrokken is bij het KNB. Dat waardeer ik enorm.

Welk event heeft de meeste indruk op je gemaakt?

Het event over IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) (Integrated Pest Management) heeft de meeste indruk gemaakt. Hier kregen we zoveel aanmeldingen, dat waren we niet gewend bij een event. Knaagdierbeheersing leeft enorm. Het maakte me wel trots dat dit event zoveel aandacht kreeg. Heel leuk dat dit zo enthousiast werd ontvangen.

Maar ook bijvoorbeeld het event over algenbestrijding op kunstgrasvelden, dat we hebben georganiseerd nadat we een rapport onder ogen kregen over dit onderwerp. In een mum van tijd hadden we hier ook heel veel aanmeldingen voor binnen van een nieuwe doelgroep die we eerder nog niet bereikt hadden. Beheerders van kunstgrasvelden waren nog helemaal niet bekend met biociden.

Welk event zou je graag nog eens willen organiseren?

We zijn vorig jaar begonnen met het besteden van aandacht aan met biociden behandelde voorwerpen. Het eerste event over behandelde voorwerpen dat we vorig jaar organiseerde ging over biociden in textiel. Hier werkten we samen met Branchevereniging Modint. Dit jaar organiseren we een event over met biociden behandeld hout. Ook hier zullen we weer de samenwerking met brancheorganisaties zoeken.

Hoe zie jij de toekomst van het Kennisnetwerk Biociden voor je?

Biociden zijn zo ontzettend divers, van lijkbalseming tot groene aanslag verwijderaars. Daarom denk ik dat het KNB altijd een bijdrage kan leveren aan het bereiken van alle groepen die hier mee te maken hebben. Door het organiseren van de events en de nieuwsbrief weten we de verschillende doelgroepen te bereiken. Er zijn nog voldoende onderwerpen om op te pikken uit de actualiteit. Kennisdelen is en blijft heel belangrijk binnen dit best ingewikkelde werkveld.

Staan er nog veranderingen van het KNB op je wensenlijstje?

Wat ik leuk zou vinden is als andere ministeries zoals LNV en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meer een rol gaan spelen binnen het Kennisnetwerk. In bijvoorbeeld veehouderijen wordt veel gebruik gemaakt van biociden. Maar ook in ziekenhuizen waar desinfectie heel belangrijk is. Zo kunnen we wellicht ook weer andere doelgroepen bereiken en andere onderwerpen behandelen.

Wat vind je van de betrokkenheid van de KNB-deelnemers bij het KNB?

Als er een event is stromen de aanmeldingen snel binnen. Hier is een grote betrokkenheid. Mensen doen heel actief mee, ook tijdens discussies. Er wordt kennis gedeeld en uitgewisseld. Maar in de KNB LinkedIn groep worden bijvoorbeeld niet snel discussies gestart. Maar misschien is dat ook niet nodig.

Vraag van Mark: Worden volgens jou de mensen die in het Kennisnetwerk Biociden zitten op de juiste manier geholpen?

Dat hoop ik natuurlijk wel. Maar we zouden het wel heel leuk vinden om terug te horen over welke onderwerpen we nog eens een event zouden moeten organiseren. Dus: heb je een idee voor een event? Laat het ons weten via info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Welke vraag wil je aan Jan Willem Andriessen ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en lid van KNB adviesgroep) stellen?
"Wat was voor jou het hoogtepunt van de afgelopen 10 jaar KNB?"