Tijdens de zogenaamde ‘ KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) events’ van het Kennisnetwerk Biociden gaan deelnemers met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van biociden. Het Kennisnetwerk Biociden faciliteert zo de dialoog op basis van goede informatie en kennis om knelpunten bloot te leggen.

De deelnemers zijn vaak afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid, handhaving en kennisinstituten. Tijdens de events komen vertegenwoordigers van de verschillende branches en sectoren aan het woord. De (actuele) onderwerpen waarover gesproken wordt lopen door het brede toepassingsgebied van biociden uiteen. De problematiek rondom deze onderwerpen is vaak ingewikkeld en oplossingen liggen niet direct voor de hand. De KNB events sporen daarom betrokken partijen aan om na te denken over oplossingen. De events zijn over het algemeen beperkt in omvang en worden meerdere keren per jaar georganiseerd.

Aankondiging

KNB-event: IPM knaagdierbeheersing en toezicht: Samen komen we verder

Misschien heeft u het al gehoord:  ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en NVWA houden intensiever toezicht op de uitvoering van  IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) knaagdierbeheersing.

Op 1 oktober 2024 organiseert het Kennisnetwerk Biociden ( KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)) samen met de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), ILT en  Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) het KNB-event ‘IPM knaagdierbeheersing en toezicht: Samen komen we verder’. Wat zijn knelpunten in de praktijk bij professionele knaagdierbeheersing? En welke oplossingen zijn er? 

Informatie over het event is terug te vinden op KNB-event: IPM knaagdierbeheersing en toezicht: Samen komen we verder.

Verslagen

KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-event ‘Wat heeft 10 jaar Biocidenverordening gebracht?’

Wat leverde de biocideregelgeving op voor de industrie en de professionele gebruikers? Over die vraag gingen partners uit het netwerk in gesprek tijdens het KNB-event op donderdag 16 mei. Ook kwamen belangrijke veranderingen en uitdagingen aan bod, zoals onder andere nieuwe methoden zonder dierproeven. En ging het over de geschiedenis van de biocidewetgeving en de behoefte aan meer samenwerking.

Lees het verslag


KNB-lunchlezing over behandelde voorwerpen

Op dinsdag 23 januari 2024 namen Joke Wezenbeek ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en Jabik de Boer ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) meer dan 60 deelnemers mee in de wereld van de met biociden behandelde voorwerpen. Een goedbezochte lunchlezing!

Lees het verslag


KNB-lunchlezing: De wondere wereld van biociden

Wat zijn biociden eigenlijk? Waarom zijn er zoveel regels? En waarom heeft Nederland altijd voorop gelopen? Heb je jezelf dat wel eens afgevraagd? Je bent niet de enige! Daarom had het Kennisnetwerk Biociden (KNB) op 13 november 2023 een lunchlezing georganiseerd: 'De wondere wereld van biociden’. De spreker was Jan Willem Andriessen. Hij weet alles over de wet- en regelgeving van biociden en werkt al 25 jaar als expert bij het  Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Lees het verslag


KNB-symposium ‘Bredere inzet van IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) bij biocidegebruik’

Op 11 oktober 2023 was het symposium over een bredere inzet van Integrated Pest Management (IPM) bij biocidegebruik, in het sfeervolle Spoorwegmuseum in Utrecht. Het symposium werd georganiseerd door het Kennisnetwerk Biociden (KNB) in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ( IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)).

Lees het verslag


KNB-event legionellabestrijding in natte koeltorens

Op woensdag 28 juni 2023 organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een bijeenkomst over legionellabestrijding in natte koeltorens. Natte koeltorens worden gebruikt voor klimaatbeheersing in gebouwen en voor warmteafvoer bij industriële processen. Sprekers van de branchevereniging Water Alliance, het Ctgb, het RIVM en Rijkswaterstaat zorgden voor informatieve en interessante presentaties.

Lees het verslag


KNB-event begassen en vernevelen met biociden

Op dinsdagmiddag 31 januari 2023 organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een event over begassen en vernevelen met biociden. Vernevelingen worden onder andere gebruikt voor desinfectie van ruimtes in de zorg en desinfectie van kassen en stallen in de agrarische sector. Gassingen worden gebruikt voor insectenbestrijding en conservering van goederen en objecten in bijvoorbeeld de agrarische sector of de transportsector. Op het KNB-event was een brede vertegenwoordiging vanuit deze sectoren aanwezig. De deelnemers waren enthousiast over de opzet met workshops per sector. Ook nu kwamen de deelnemers tot nieuwe inzichten.

Lees het verslag


KNB-event Biociden en arbo

Op donderdagmiddag 6 oktober 2022 organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een event over biociden en arbeidsomstandigheden. Werknemers kunnen in hun werk bewust of onbewust in aanraking komen met biociden. Dit onderwerp leverde een zeer gevarieerd publiek op met deelnemers onder andere vanuit de zorg, de chemische industrie en het beleid. Onder leiding van dagvoorzitter Hans van Dijk werd het een inspirerende middag met interessante presentaties en veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. 

Lees het verslag.


World Pest Day 2022

In het kader van World Pest Day werd door het Kennisnetwerk Biociden en vier andere partijen op 1 juni 2022 een hybride bijeenkomst georganiseerd over geïntegreerde knaagdierbeheersing. Ongeveer 90 mensen bezochten de bijeenkomst bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven, 75 deelnemers waren online aanwezig. Thema van de bijeenkomst was dat een goede plaagdierbeheersing vraagt om goede samenwerking.

Lees het verslag.


KNB-webinar: Met biociden behandeld hout

Veel houtsoorten blijven buiten niet lang goed als ze niet verduurzaamd zijn. Voor die verduurzaming worden meestal biociden gebruikt. Biociden zorgen ervoor dat het hout niet gaat schimmelen en niet wordt aangetast door insecten. Het kennisnetwerk Biociden wil de kennis uitwisselen over verduurzaamd hout. Daarom organiseerde het KNB op 12 oktober het webinar ‘Met biociden behandeld hout’.   

Lees het verslag.


KNB-webinar: Cosmetica en biociden, welke regelgeving geldt?

Als gevolg van de coronapandemie is het aanbod van en de vraag naar desinfectiemiddelen gestegen. Desinfectiemiddelen zijn biociden, maar lijken soms op cosmetica. Wat het verschil is tussen cosmetica en biociden is niet voor iedereen duidelijk. Het Kennisnetwerk Biociden organiseerde daarom op 1 oktober 2021 een webinar over het grensvlak tussen cosmetica en biociden. 

Lees het verslag.


KNB-webinar ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd: wat betekent dit voor de zorg? ‘

Het Kennisnetwerk Biociden organiseerde op dinsdag 29 maart 2021 een webinar over desinfectiemiddelen in de zorg. Het webinar was vooral bedoeld voor adviseurs en inkopers  van desinfectiemiddelen in de zorgsector. Dit was het derde webinar in de reeks ‘Desinfectiemiddelen in coronatijd’. 

Lees het verslag.


KNB-webinar 'Desinfectiemiddelen in coronatijd: nut en noodzaak voor klant en medewerker'

Op dinsdag 8 december 2020 was het Kennisnetwerk Biociden webinar over het nut en de noodzaak van desinfectiemiddelen om het coronavirus te bestrijden. Dit webinar richtte zich op het gebruik van desinfectiemiddelen buiten de zorg. Vier interessante presentaties, een levendige paneldiscussie en ruim 100 deelnemers maakten het een geslaagd event. 

 Lees het verslag.


KNB-webinar 'Desinfectiemiddelen in coronatijd: tijdelijke vrijstelling of toelating?'

Op dinsdag 29 september 2020 organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een zeer geslaagd eerste online event. Thema was de regelgeving rondom desinfectiemiddelen die tijdens de corona-pandemie met een tijdelijke vrijstelling tot de Nederlandse markt zijn toegelaten. Aan het webinar deden 84 mensen mee. Lees het verslag.


KNB-event ‘In situ biociden’

Op 28 januari 2020 organiseerde het KNB een event over 'in situ biociden'. Eigenlijk moeten we zeggen: in situ gegenereerde biociden of ter plaatse gegenereerde biociden. Tijdens dit event werd regelgeving, goedkeuring van werkzame stof(fen) en toelating van dit type biociden uitgelegd en kwam praktijkervaring aan bod.

Lees het verslag.


KNB-event 'Biociden in textiel: hoe zit dat?'

Antibacteriële sportkleding, schimmelvrije tapijten en bekledingsstoffen, insectwerende werkkleding, schimmelwerende tentdoeken en geurvrije sokken. Grote kans dat dit textiel is behandeld met bestrijdingsmiddelen die biociden worden genoemd. Wat zijn die biociden nu eigenlijk? Welke mogen wel en welke niet? Wat zijn de ervaringen binnen de textielbranche met biociden? Dit en meer kwam aan de orde tijdens dit event op 8 oktober 2019, een samenwerking tussen het Kennisnetwerk Biociden en Modint.

Lees het verslag.


Bijeenkomst 'Boer en Biociden - biocidengebruik in de veehouderij'

Op veehouderijen wordt voor diverse activiteiten gebruik gemaakt van biociden. Centraal stond de vraag hoe je als veehouder je vee kunt beschermen tegen plaagdieren en infecties. En hoe je tegelijk geen economische schade lijdt door onjuist gebruik of illegale middelen. De veehouder is verantwoordelijk, maar hoe komt hij/zij aan voldoende kennis? Hierover spraken we op 23 mei 2019 tijdens de bijeenkomst 'Boer en Biociden' van het Kennisnetwerk Biociden.

Lees meer.


Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing

Sinds 2015 staat geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) centraal bij de aanpak van knaagdieren. Wat gaat er goed bij deze aanpak en hoe kan het beter? Hierover is gesproken op 6 november 2018 tijdens een goed bezochte bijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden.

Lees meer.


Ontbijtbijeenkomst 'Algenbestrijding op kunstgrasvelden'

Hoe bestrijd je algen op kunstgras? Wat mag wel en wat mag niet? Daar is meer helderheid over nodig. Dit en meer volgde uit het Kennisnetwerk Biociden (KNB) event ‘Algenbestrijding op kunstgras: welke rol hebben biociden?’ van 21 juni 2018.  Zo’n tachtig vertegenwoordigers van sportverenigingen, bedrijven, gemeentes en andere overheden kwamen bij elkaar. In de discussie die volgde op de presentaties was er oog voor de toekomst: het is tijd voor innovatie.

Lees meer.


Netwerkbijeenkomst 'Biociden vanuit Europees perspectief'

Op woensdag 18 april 2018 organiseerde het Kennisnetwerk Biociden een netwerkbijeenkomst over Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden. Mario Nagtzaam (senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector biociden bij Directoraat-Generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Europese Commissie) sprak met bijna honderd vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid en kennisinstellingen.

Lees meer.


Bijeenkomst 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart'

Op 24 oktober 2017 was er de bijeenkomst 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’. De bijeenkomst richtte zich op regelgeving (biocidenbeleid en  handhaving), voorlichting aan booteigenaren en de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven (innovatie).

Lees meer.


Bijeenkomst 'Veilig en gezond weefsels conserveren – nu en in de toekomst, 'Welkom in elkaars wereld''

Op 26 september 2017 organiseerde het Kennisnetwerk de bijeenkomst ‘Welkom in elkaars wereld’. Hierin kwamen de werelden van de weefselconservering, de ontwikkeling van weefselconserveringsmiddelen en de biocidenregelgeving bij elkaar. Te zien was hoe professionals in de verschillende werelden veilig en gezond weefsel conserveren bevorderen.

Lees meer.


KNB/WIP minisymposium 'Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg'

Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) organiseerden op 14 november 2016 een discussiebijeenkomst over (knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg. Het doel van de bijeenkomst was het delen van kennis over de biocidenregelgeving en de beoordeling van desinfectiemiddelen en het bespreken van de knelpunten rond het gebruik van en de regelgeving voor desinfectiemiddelen.

Lees meer.


KNB-symposium 2016 'Biociden genoeg - Genoeg biociden'

Op 13 oktober 2016 vond het symposium ‘Biociden genoeg – Genoeg biociden’ plaats in het LEF Future Center in Utrecht. Tijdens het symposium kwamen producenten, handelaren, professionele gebruikers, medewerkers van overheidsinstellingen en consumentenorganisaties bijeen.

Lees meer.


Bijeenkomst 'Gebruik van formaldehyde in voetenbaden'

Het gebruik van voetbaden voor vee is onontbeerlijk ter voorkoming van klauwaandoeningen. Toch is het nodig om te zoeken naar alternatieven. Het gebruik van voetbaden is arbeidsintensief, koeien (vooral jong vee) bieden soms veel weerstand tegen voetenbaden, maar bovenal bevatten de meeste voetenbaden formaline (een oplossing van formaldehyde). Daarom organiseerde het Kennisnetwerk Biociden op 29 september 2016 een bijeenkomst waarin betrokkenen uit de veehouderijsector en overheidspartijen elkaar informeren over de meest recente ontwikkelingen en zoeken naar oplossingen.

Lees meer.


Bijeenkomst 'Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven'

Meer voorlichting kan helpen bij het duurzamer bestrijden van aangroei op boten in de pleziervaart. Deze conclusie trekken meer dan 20 vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die met elkaar in gesprek gingen tijdens het KNB event ‘Naar een toekomstvisie op aangroeiwerende verven’ op 17 september 2015.

Lees meer.