Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

Save the date: KNB event ‘Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing’

Sinds 2015 staat geïntegreerde plaagdierbeheersing ( IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) centraal bij de aanpak van knaagdieren. Wat gaat er goed bij deze aanpak en hoe kan het beter? Praat hierover mee op dinsdagmiddag 6 november tijdens een bijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden. Lees meer.

Onderzoek naar risico’s chemische knaagdierbestrijding

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt een vijftal organisaties de risico’s van rodenticiden. Deze chemische middelen om knaagdieren te bestrijden treffen vaak onbedoeld ook andere dieren. Lees meer.

Wespenbestrijders hebben het drukker dan ooit

Wespenbestrijders hebben het deze zomer razend druk. Dit komt omdat wespen gedijen bij goed weer. Door de stabiele temperatuur, het goede voorjaar en de aanhoudende warmte kunnen wespen dit jaar goede nesten maken. Dit schrijft het Dagblad van het Noorden op basis van gesprekken met wespenbestrijders. Lees meer.

Nieuwe aanpak in het beleid van exotische muggen

Tussen Lelystad en Zeewolde komt de Aziatische bosmug wijd verspreid voor en blijkt een effectieve bestrijding lastig. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) hebben daarom onderzocht of er meer mensen ziek worden als de Aziatische bosmug zich in Nederland vestigt. Dit blijkt niet zo te zijn, het risico van overdracht van ziekten door de Aziatische bosmug is klein. Onderzoekers van RIVM en NVWA adviseren daarom om bestrijding van de Aziatische bosmug in de Flevopolder te stoppen. Lees meer.
 

Aangroeiwerende verf op plezierboten verontreinigt het water met koper

In Duitsland komt elk jaar 70 ton koper in het water terecht uit aangroeiwerende verf (antifouling) op pleziervaartuigen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Duitse UBA (Umwelt Bundesamt). UBA adviseert als alternatief te kiezen voor harde coatings die mechanisch kunnen worden gereinigd of alternatieve coatings zonder biociden. Lees meer.

NGO neemt veiligheid ziekenhuisdesinfectiemiddelen onder de loep

De NGO Health Care Without Harm (HWCH) gaat de veiligheid van desinfectiemiddelen voor gebruik in ziekenhuizen vergelijken. De NGO wil na afronding van dit tweejarige project aanbevelingen doen voor ziekenhuizen, zodat deze kunnen kiezen voor de veiligste en meest milieuvriendelijke alternatieven. Dit schrijft ChemicalWatch. Lees meer.

India publiceert richtlijnen voor biociden in verf

De Insecticide Board en Registration Committee van India heeft richtlijnen gepubliceerd voor de registratie van biociden in verf. Dit staat in een bericht van ChemicalWatch.

Richtsnoer technische gelijkwaardigheid herzien

ECHA heeft het richtsnoer voor aanvragen van technische gelijkwaardigheid herzien, de nieuwe versie is nu beschikbaar. Volgens de Biocidenverordening kan het noodzakelijk zijn de technische gelijkwaardigheid van werkzame stoffen te beoordelen. Bijvoorbeeld als werkzame stoffen op verschillende locaties worden geproduceerd en dus uit verschillende 'bronnen' afkomstig zijn. Lees meer.

Werkzame stoffen goedgekeurd door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in augustus 2018 drie werkzame stoffen goedgekeurd voor gebruik in biociden in de bijbehorende productsoorten. Lees meer.

24 en 25 oktober ‘Biocides Day’ bij ECHA

Op 24 en 25 oktober organiseert ECHA de ‘Biocides Day’. Tijdens dit evenement komen de laatste Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden aan bod en wordt er vooral gediscussieerd over wat er verbeterd moet worden. Lees meer.

Ctgb: Acceptatie en doorlooptijden aanvragen biociden

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) krijgt veel verzoeken om als evaluerende lidstaat (eCA) op te treden voor EU Europese unie (Europese unie) nationale aanvragen en Unietoelatingen onder de biocidenverordening. Daarnaast nam vanaf 2015 het aantal ingediende aanvragen onder het Nederlandse overgangsrecht toe. Daarom heeft het Ctgb de afgelopen jaren de beoordelingscapaciteit uitgebreid. Om diverse redenen blijkt dat nog niet voldoende te zijn om de wettelijke termijnen altijd te halen. Lees meer.
 

Ctgb bekendmakingen biociden juli en augustus 2018

Naar de overzichten van de Collegebesluiten over biociden van 25 juli en 22 augustus 2018.