Rattenkorrels

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt een vijftal organisaties de risico’s van rodenticiden. Deze chemische middelen om knaagdieren te bestrijden treffen onbedoeld vaak ook andere dieren.

Eerder onderzoek toonde aan dat er risico’s zijn op doorvergiftiging bij het gebruik van rodenticiden. Het bestrijdingsmiddel, bijvoorbeeld muizen- of rattengif, vergiftigt dan niet alleen de muizen of ratten maar ook de dieren die de vergiftigde muizen of ratten eten, zoals roofvogels. Ook kunnen andere dieren in de lokaasdepots belanden en van het giftige aas eten.

Het Centrum voor Landbouw en Milieu, Bureau Waardenburg, Dutch Wildlife Health Centre, Kennis- en Adviescentrum Dierplagen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoeken samen hoe groot deze risico’s zijn.

De onderzoekers publiceren eind 2019 de resultaten. Vanwege het gevaar voor rodenticiden geldt er strenge regelgeving en werkt men volgens het principe van ‘Integrated Pest Management’ (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)). Zo moeten voor plaagdierbestrijding eerst preventie en chemie-vrije middelen worden ingezet. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn een laatste redmiddel. Voor het buitengebruik van rodenticiden gelden strenge regels en is een speciale licentie nodig.

Praat mee

Het Kennisnetwerk Biociden (KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)) organiseert op 6 november 2018 een event over Integrated Pest Management bij knaagdierbeheersing voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met knaagdierbeheersing: professionele plaagdierbestrijders, agrarisch ondernemers, maar ook vertegenwoordigers van de horeca, retail en detailhandel, gemeenten of woningbouwcorporaties.

Lees meer: