Zeilboten

In Duitsland komt elk jaar 70 ton koper in het water terecht uit aangroeiwerende verf (antifouling) op pleziervaartuigen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Duitse UBA (Umwelt Bundesamt). UBA adviseert als alternatief te kiezen voor harde coatings die mechanisch kunnen worden gereinigd of alternatieve coatings zonder biociden.

Volgens UBA komt circa 19 procent van de totale koperemissie naar het oppervlaktewater uit antifouling. Koper is toxisch voor bacteriën, algen, kreeftachtigen en vissen.

Ook in Nederland wordt ingezet op alternatieven voor de huidige koperhoudende antifouling verven in de pleziervaart. Tijdens de Innovation Expo op 4 oktober 2018 wordt hieraan speciale aandacht besteed en tevens wordt er op 5 oktober 2018 een innovatie workshop georganiseerd. Voor meer informatie zie ons eerdere artikel in de KNB-Nieuwsbrief van 12 juli 2018.

Lees meer: