Aziatische tijgermug

Tussen Lelystad en Zeewolde komt de Aziatische bosmug wijd verspreid voor en blijkt een effectieve bestrijding lastig. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) hebben daarom onderzocht of er meer mensen ziek worden als de Aziatische bosmug zich in Nederland vestigt. Dit blijkt niet zo te zijn, het risico van overdracht van ziekten door de Aziatische bosmug is klein. Onderzoekers van RIVM en NVWA adviseren daarom om bestrijding van de Aziatische bosmug in de Flevopolder te stoppen.

Het advies over de Aziatische bosmug in de Flevopolder heeft geen gevolgen voor de bestrijding van de Aziatische bosmug op andere locaties dan de Flevopolder. Ook heeft het advies geen gevolgen voor het bestrijden van andere soorten exotische muggen zoals de tijgermug en de gelekoortsmug in Nederland.

Lees meer:

NVWA: Overzicht vindplaatsen invasieve exotische muggen in 2018 in Nederland.