gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Column José Vos

Het nieuwe jaar is al weer even van start. Ik kijk terug op een bewogen jaar, waarin thema-events en symposium stof hebben doen opwaaien. Discussies werden soms scherp gevoerd, maar dat mag ook als professionals onder elkaar: zo maken we stappen voorwaarts. Lees meer.

Onduidelijkheid binnen de EU Europese unie (Europese unie) over onderscheid biocide en behandeld voorwerp

EU-landen maken geen eenduidig onderscheid tussen biociden en behandelde voorwerpen. Dit blijkt uit een onderzoek van Kemi, het Zweedse Agentschap voor chemische stoffen. In 9 van de 10 gevallen gaven landen een verschillend antwoord op de vraag of een product een biocide is of een (met biociden) behandeld voorwerp. Lees meer.

BPC steunt voor het eerst aanvraag nanomateriaal in biociden

Het Biocidal Products Committee (BPC) van ECHA heeft voor het eerst een advies uitgebracht over de goedkeuring van een nanomateriaal. Het gaat om een aanvraag tot goedkeuring van de stof pyrogeen, synthetisch amorf siliciumdioxide te gebruiken in insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen (productsoort 18). Het BPC heeft hierover positief geadviseerd. Lees meer.

Verdeeldheid binnen EU over criteria hormoonverstorende stoffen

Ondanks de nieuwe voorstellen van de criteria is er nog steeds veel verdeeldheid tussen de lidstaten over het vaststellen van criteria voor hormoonverstorende stoffen in biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens een vergadering van de Europese Commissie in december stemden lidstaten negatief over het nieuwe voorstel van de Commissie. Lees meer.

‘Milieurisico’s van chemische stoffen in huishoudens worden onderschat’

Duitse onderzoekers hebben in 131 huishoudens geïnventariseerd welke werkzame stoffen, die onder de biocidenverordening (BPR) beoordeeld worden of zijn, aanwezig waren. De onderzoekers concluderen dat de risico’s voor het milieu van de aanwezige werkzame stoffen worden onderschat, omdat niet alle emissies naar afvalwater in een milieubeoordeling worden meegenomen. Lees meer.

Groot consortium gaat effectiviteit antimicrobiële coatings tegen infectieziekten onderzoeken

Meer dan 60 universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven uit 29 landen gaan gezamenlijk onderzoek doen naar het effect van de toepassing van antimicrobiële (nano)coatings op het verminderen van de verspreiding van infectieziekten. Bij het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan potentiële negatieve milieueffecten en de kans op de ontwikkeling van resistente bacteriën. Lees meer.

Cocktail van bestrijdingsmiddelen gevonden in vleermuizen

In ingekorven vleermuizen hebben onderzoekers een cocktail van 14 verschillende pesticiden gevonden, van insecten-, schimmel- tot onkruidmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Het grootste deel komt waarschijnlijk uit houten balken waar ze in de zomer aan hangen op hun kraamverblijfplaats. Een ander deel betreft gewasbeschermings- en anti-vliegenmiddelen, die ze waarschijnlijk via het voedsel binnenkrijgen. Het is onduidelijk of de middelen in deze concentratie schadelijk zijn voor de dieren. Lees meer.

Vanaf 1 januari extra regels voor rattenbestrijding buiten

Voor de bestrijding van ratten buiten op het eigen bedrijf gelden vanaf 1 januari 2017 aanvullende eisen. Tot nu toe was het hebben van een vakbekwaamheidsbewijs KBA voldoende om rodenticiden te mogen inzetten. Vanaf 1 januari wordt deze verplichting uitgebreid met een certificeringsplicht voor het buitengebruik van rodenticiden. Lees meer.

Gezondheidsraad: Zorgvuldiger gebruik van desinfectantia nodig

Desinfecterende middelen zouden alleen gebruikt moeten worden waar ze echt nodig zijn. De middelen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van infecties (en dus ziekte) bij mensen en dieren. Gebruik leidt echter tot resistentie, waarbij ook resistentie tegen antibiotica kan ontstaan. Daarom is beleid nodig dat een zorgvuldiger gebruik van desinfecterende middelen stimuleert. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de bewindspersonen van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en IenM. Lees meer.

Afbouwen en opheffen Werkgroep Infectiepreventie (WIP)

Het bestuur van de WIP is geïnformeerd dat het ook VWS niet is gelukt om veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP. VWS ziet geen geschikte andere financieringsmogelijkheden om dit doel te bereiken. Daarnaast is VWS niet bereid zelf de financiering op zich te nemen. Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen van de WIP: NVMM (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), VHIG (Vereniging voor hygiëne en infectiepreventie in de gezondheidszorg) en VIZ (Vereniging voor infectieziekten), besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP. Lees meer.

Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) nieuws

Naar het overzicht### van de Collegebesluiten over biociden.