Het nieuwe jaar is al weer even van start. Ik kijk terug op een bewogen jaar, waarin thema-events en symposium stof hebben doen opwaaien. Discussies werden soms scherp gevoerd, maar dat mag ook als professionals onder elkaar: zo maken we stappen voorwaarts.

José Vos

Afgelopen jaar heb ik ervaren hoe veelzijdig de biocidenbranche is. Maar ik heb ook gezien dat de verschillende deelbranches veel met elkaar gemeen hebben. Natuurlijk zijn we allemaal gebonden aan dezelfde complexe regelgeving vanuit Brussel en Den Haag. Het beleid stuurt aldoor explicieter aan op verdere verduurzaming, die op verschillende manieren ingezet kan worden.

Daarnaast bestaat de maatschappelijke noodzaak om biociden beschikbaar te houden wanneer nodig. Wij kunnen ons weinig voorstellen bij een samenleving zonder biociden. Voedsel zou minder lang houdbaar zijn, ongedierte zou onze leefomgeving bedreigen en infecties liggen op de loer.

We hebben met elkaar dus een gedeelde opdracht. Het Kennisnetwerk Biociden biedt ons diverse gezelschap hiervoor een gezamenlijk platform. De behoefte en bereidheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen is groot, blijkt telkens weer. Ook dit jaar gaan we weer kennisuitwisselingen organiseren.

Wat staat er dit jaar bij het Kennisnetwerk Biociden op de rol? Dat is zoals altijd mede aan u! Als coördinator van het Kennisnetwerk Biociden wil ik het nog maar eens benadrukken: de kennisuitwisseling binnen het netwerk gebeurt niet alleen vóór maar ook dóór de leden. Heeft u artikelen voor onze nieuwsbrief of ziet u belangwekkende ontwikkelingen die om aandacht vragen? Ik hoor het graag.

De organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten kan het coördinerende team van het Kennisnetwerk niet alleen. Voor de vormgeving, organisatie én financiering zijn wij afhankelijk van alle netwerkpartners. Ook hiervoor zal ik een beroep op u doen.

In dit nieuwe jaar hoop ik opnieuw velen van u te verwelkomen op de bijeenkomsten van het kennisnetwerk!

José Vos
Coördinator van het Kennisnetwerk Biociden