EU Europese unie (Europese unie)-landen maken geen eenduidig onderscheid tussen biociden en behandelde voorwerpen. Dit blijkt uit een onderzoek van Kemi, het Zweedse Agentschap voor chemische stoffen. In 9 van de 10 gevallen gaven landen een verschillend antwoord op de vraag of een product een biocide is of een (met biociden) behandeld voorwerp.

Dat verschillende landen de grens tussen een biocide en een behandeld voorwerp anders trekken, kan grote consequenties hebben voor bedrijven. Kemi pleit daarom voor betere regelgeving en goede richtsnoeren.

Ook blijken er veel consumentenproducten op de markt te zijn met een biocidale claim (bijvoorbeeld ‘antibacterieel’), waarbij onduidelijk is welke werkzame stoffen erin zitten. Voor meer dan 80 procent van de onderzochte producten met een biocidale claim was er geen informatie over de gebruikte werkzame stoffen in het product en ontbrak een gebruiksaanwijzing over eventuele voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het product. Hierdoor kunnen consumenten geen weloverwogen keuze maken.

Informatieplicht

Kemi heeft bovendien onderzocht of producenten de informatieplicht uit de Biocidenverordening naleven. Van de onderzochte producenten gaf 64 procent binnen de geldende termijn van 45 dagen een reactie op de gestelde vraag. Slechts 29 procent gaf daadwerkelijk aan hoe het voorwerp was behandeld met biociden.