Geïntegreerde plaagdierbeheersing ( IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management )) moet centraal staan bij de aanpak van plaagdieren. Dat staat in het plan van aanpak knaagdierbestrijding dat staatssecretaris Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De werkgroep dierhouderij II van het Kennisnetwerk Biociden leverde input voor dit plan.

Bruine rat

 

IPM houdt in dat er eerst gekeken moet worden hoe dierplagen voorkomen kunnen worden. Als er toch sprake is van overlast moeten niet-chemische middelen worden toegepast en pas als deze niet werken mogen rodenticiden worden toegepast.

Biociden in opleiding dierhouderij

Het plan van aanpak noemt ook het advies van de KNB werkgroep Dierhouderij om verantwoord biocidengebruik op te nemen in de opleidingen voor dierhouderij. Deze werkgroep adviseert juist gebruik van biociden te integreren in het specialiserend deel van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten van Utrecht ( UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht)) en Wageningen ( WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)).

In het plan van aanpak noemt Mansfeld alle initiatieven die nu rond knaagdierbeheersing spelen. Hieronder valt ook de professionaliseringsslag via opleidingen en exameneisen. Dat gaat onder andere over de integratie van IPM (Integrated Pest Management) in de programma’s van bestaande certificeringsinstituten.

De staatssecretaris heeft het plan op 2 juli 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief is een reactie op moties van de Tweede Kamerleden Jacobi en Lodders.

De brief en de bijlage zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.