Druppel valt in water

Het Duitse Milieuagentschap (UBA) maakte een database van werkzame stoffen van biociden. De database bevat informatie over deze stoffen en hun aanwezigheid in het milieu.

De database bevat informatie van 91 werkzame stoffen. Ook zitten er monitoringsdata in uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De data zijn afkomstig uit onderzoeksrapporten en vertegenwoordigen circa  85.000 geanalyseerde monsters. Het gaat vooral om (afval)watermonsters (80.000). Daarnaast zijn ook resultaten van analyses van bodem en slib opgenomen en biotische analyses.

Informatie per stof

Per stof vind je in de database informatie over de toelatingsstatus onder de BPR, relevante monitoringsgegevens, fysische en chemische eigenschappen en de CLP-classificatie.

Monitoringsgegevens nu beschikbaar voor breed publiek

De UBA ontwikkelde de database om monitoringsgegevens beschikbaar te maken voor een breed publiek. Ook professionals kunnen de gegevens gebruiken als basis voor een risicobeoordeling van biociden. UBA wil de informatie regelmatig updaten.

Meer informatie