Onderzoek van het Deense milieuagentschap (Miljøstyrelsen) toont meerdere stoffen uit biociden aan in de lever van egels. Dit betreft met name middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden), waaronder de werkzame stof bromadiolone.

Afname Europese egelpopulatie

De egelpopulatie neemt al jaren af in Denemarken en andere Europese landen. Het leefgebied van de egel wordt steeds kleiner, waardoor egels steeds vaker voorkomen in gebieden met menselijke activiteiten. Zoals tuinen en parken.  In deze stedelijke gebieden lopen egels meer risico op blootstelling aan biociden.

Deze aanwezigheid van giftige stoffen in het milieu draagt mogelijk bij aan de afname van de egelpopulatie. Bijvoorbeeld doordat er minder voedsel is door het gebruik van insecticiden, of door vergiftiging.

Rodenticiden, insecticiden en onkruidverdelgers

Het Deense onderzoek heeft uitgezocht welke biociden er voorkomen in de Europese egelpopulatie in Denemarken. Hiervoor zijn 115 levers van dode egels geanalyseerd op een selectie van veelgebruikte rodenticiden (bromadiolon, coumatetralyl, brodifacoum, difenacoum, difethialon, α-chlorolose en β-chlorolose), insecticiden (imidacloprid, permethrin (cis en trans) en fipronil) en onkruidverdelgers (metamitron, MCPA, 2,4-D, diflufenican, prosulfocarb, bentazon, pendimethalin en fluroxypyr).

De resultaten laten zien dat er rodenticiden werden gevonden in 84% van de onderzochte egels. Insecticiden in 43% en onkruidverdelgers in 50%. De meest gedetecteerde werkzame stoffen waren het insecticide imidacloprid (35%), de onkruidverdelger metamitron (29%) en de rodenticide bromadiolone (79%). Er werden zowel toegelaten als verboden bestrijdingsmiddelen gevonden. Een deel van de verboden stoffen was voorheen wel goedgekeurd voor gebruik.

Er zijn geen veilige concentratieniveaus vastgesteld voor deze stoffen in egels. Daarom blijft het nog onduidelijk of de gevonden concentraties een risico vormen voor de gezondheid van egels.

Meer informatie

Lees het rapport (in het Deens met Engelse samenvatting) op de website van Miljøstyrelsen.