gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Relatiedag Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) over innovatie

Donderdag 15 juni 2017 houdt het Ctgb zijn jaarlijkse relatiedag. Het centrale thema van deze bijeenkomst is innovatie. Inleiders van het Ctgb schetsen welke ontwikkelingen zij zien en er zijn sprekers vanuit onderzoek, R&D en (eind)gebruik die het onderwerp ‘innovatie’ van verschillende kanten belichten. Lees meer

Boten voor import EU Europese unie (Europese unie) tegengehouden vanwege verboden biociden

Pleziervaartuigen die vanuit de Verenigde Staten zouden worden geëxporteerd naar de EU zijn tegen gehouden, omdat zij materialen bevatten die waren behandeld met een schimmelwerend middel dat per 1 maart 2017 is verboden in de EU. Dit blijkt uit een bericht van HISWA. Met biociden behandelde voorwerpen mogen alleen op de Europese markt worden aangeboden als voor de gebruikte werkzame stof een dossier is ingediend bij ECHA voor de goedkeuring van de betreffende stof. Lees meer.

Wateren van hout mogelijk alternatief voor biociden

Staatsbosbeheer en waterschap Vechtstromen leggen boomstammen in de rivier de Vecht om het hout een langere duurzaamheid mee te geven en hoogwaardiger toe te passen. De boomstammen blijven een jaar in het water. Volgens het waterschap is wateren van hout een volwaardig en veelbelovend alternatief voor andere, meer milieubelastende methoden. Lees meer.