Donderdag 15 juni 2017 houdt het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) zijn jaarlijkse relatiedag. Het centrale thema van deze bijeenkomst is innovatie. Inleiders van het Ctgb schetsen welke ontwikkelingen zij zien en er zijn sprekers vanuit onderzoek, R&D en (eind)gebruik die het onderwerp ‘innovatie’ van verschillende kanten belichten.

Tijdens de workshops is er volop gelegenheid om met de spreker en met collega’s in debat te gaan en het Ctgb uw visie mee te geven. Het Ctgb vindt het belangrijk om van toelatingshouders, gebruikers en andere geïnteresseerden te horen hoe zij de ontwikkelingen zien en welke kansen en bedreigingen zij rondom het thema tegenkomen.

Zoals gebruikelijk heeft de relatiedag een apart gewasbeschermings- en biocidenspoor. Ook de ruime (lunch)pauze biedt alle gelegenheid voor onderling contact en gedachtenuitwisseling. De dag vindt – net als vorig jaar – plaats in de Cinemec Ede. Relaties van het Ctgb ontvangen begin mei een persoonlijke uitnodiging.