Pleziervaartuigen die vanuit de Verenigde Staten zouden worden geëxporteerd naar de EU Europese unie (Europese unie) zijn tegen gehouden, omdat zij materialen bevatten die waren behandeld met een schimmelwerend middel dat per 1 maart 2017 is verboden in de EU. Dit blijkt uit een bericht van HISWA. Met biociden behandelde voorwerpen mogen alleen op de Europese markt worden aangeboden als voor de gebruikte werkzame stof een dossier is ingediend bij ECHA voor de goedkeuring van de betreffende stof.

Op 1 maart 2017 verliep de overgangsregeling voor werkzame stoffen waarvoor geen dossier is ingediend. Tot die datum hadden bedrijven de tijd voor het uitfaseren van producten die behandeld zijn met stoffen waarvoor geen aanvraag tot goedkeuring is ingediend.

Materialen in de pleziervaartuigen bevatten de stof OBPA (diphenoxarsin-10-yl). Deze stof wordt gebruikt om bijvoorbeeld vloerdelen en stuurstoelen te impregneren tegen schimmels. Voor deze stof is bij ECHA geen dossier ingediend. In de EU is OBPA vervangen door alternatieven. De boten moeten nu eerst worden aangepast, voor ze mogen worden geïmporteerd.

Kent u meer voorbeelden van stoffen die nu verboden zijn, maar nog wel worden toegepast op te importeren goederen? Dan graag een reactie naar: info@kennisnetwerkbiociden.nl