gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Uitleg over in situ gegenereerde werkzame stoffen op biociden.nl

Op biociden.nl is een nieuw onderdeel ingericht over in situ gegenereerde werkzame stoffen. Dit zijn stoffen die gegenereerd worden op de plaats van gebruik, uit stoffen of mengsels van stoffen. De gegenereerde werkzame stoffen moeten worden goedgekeurd in Europa. Daarna moet voor elk individueel product (bijvoorbeeld in situ gegenereerd actief chloor uit natriumchloride van firma X) een toelating als biocide aangevraagd worden. Lees meer.

Comité voor Biociden: geen geschikte alternatieven voor rodenticiden

Er is op dit moment geen geschikt alternatief voor de antistollingsmiddelen  die ingezet worden om knaagdieren te bestrijden. Dit schrijft ECHA’s Comité voor Biociden (BPC) in een advies op basis van de publieke consultatie over rodenticiden die vorig jaar plaatsvond. Lees meer.

Nieuw richtsnoer over beoordeling werkzaamheid biociden

ECHA heeft het richtsnoer over beoordeling en evaluatie van de werkzaamheid van biociden gepubliceerd: "BPR guidance Volume II, parts B and C". Het gepubliceerde document geeft technisch inhoudelijke invulling aan de evaluatie en beoordeling van werkzaamheidsgegevens. Het aantonen van de geclaimde werkzaamheid van een biocide is een van de vereisten die uit de Biocidenverordening volgt. Lees meer.

Verandering van virusclaims voor desinfectiemiddelen

Voor dossiers ingediend vanaf 30 mei 2016 beoordeelt het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de werkzaamheid van desinfectiemiddelen binnen producttype 1 tot 4 volgens het richtsnoer van de Europese Unie. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop virusclaims worden verwoord op de etiketten van desinfectiemiddelen. Lees meer.