Er is op dit moment geen geschikt alternatief voor de antistollingsmiddelen die ingezet worden om knaagdieren te bestrijden. Dit schrijft ECHA’s Comité voor Biociden (BPC) in een advies op basis van de publieke consultatie over rodenticiden die vorig jaar plaatsvond.

In het advies staat dat de drie chemische alternatieven voor rodenticiden (alpha chloralose, aluminium fosfide en koolstofdioxide) “aanzienlijke praktische of economische nadelen hebben".

Voor beschikbare niet-chemische alternatieven, zoals elektronische muizenvallen, ontbreekt volgens het BPC het bewijs dat zij net zo goed werken als de anticoagulantia (antistollingsmiddelen). Niet-chemische alternatieven zijn beter geschikt als aanvulling op het gebruik van rodenticiden. De niet-chemische middelen sluiten de rodenticiden dus niet uit.