ECHA heeft het richtsnoer over beoordeling en evaluatie van de werkzaamheid van biociden gepubliceerd: BPR guidance Volume II, deel B en C. Het gepubliceerde document geeft technisch inhoudelijke invulling aan de evaluatie en beoordeling van werkzaamheidsgegevens. Het aantonen van de geclaimde werkzaamheid van een biocide is een van de vereisten die uit de Biocidenverordening volgt.

Het nieuwe richtsnoer beschrijft de te volgen werkwijze op het niveau van stofgoedkeuring en producttoelating en gaat ook in op productfamilies en behandelde voorwerpen. Vervolgens wordt per productsoort de beoordeling en evaluatie van gegevens over werkzaamheid behandeld. Het eerder gepubliceerde Volume II, deel A beschrijft de informatievereisten voor het indienen van werkzaamheidsgegevens onder de biocidenverordening.

Het overzicht van de BPR richtsnoeren van ECHA maakt duidelijk welk onderdeel nu gepubliceerd is en hoe de verschillende onderdelen samenhangen.