gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Voor enkele productsoorten weinig tot geen stoffen

Een biocide mag alleen op de markt als een leverancier met de stof-productsoort combinatie op de Artikel 95-lijst staat. Voor enkele productsoorten (PTs) staan geen tot nauwelijks stoffen op deze lijst. Dit heeft BiocidesHub uitgezocht. Lees meer.

Deense subsidie voor laag risico biociden

Het Deense Environmental Protection Agency ( EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency)) lanceert een nieuw initiatief om biociden die minder schadelijk zijn voor mens en milieu te promoten. Producenten kunnen een financiële toelage aanvragen voor producten met werkzame stoffen die als laag risico of laag toxisch worden beschouwd. Bedrijven kunnen de financiële toelage gebruiken voor onderzoek of consultancy. Lees meer

Helpdesk antifouling voor watersporters

HISWA Vereniging, Waterrecreatie Nederland en Milieu Centraal startten een voorlichtingscampagne over aangroei werende verf (antifouling). Deze verf bevat biociden, zoals koper, en is daarom belastend voor het watermilieu. De campagne bestaat uit voorlichting voor watersporters over onderwaterverf die goed werkt èn beter is voor de waterkwaliteit. De organisaties hebben een helpdesk opgezet waar mensen terecht kunnen met vragen over milieuvriendelijk bootonderhoud. Lees meer.

Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) besluiten februari 2017

Naar het overzicht van de Collegebesluiten### over biociden.