Het Deense Environmental Protection Agency ( EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency)) lanceert een nieuw initiatief om biociden die minder schadelijk zijn voor mens en milieu te promoten. Producenten kunnen een financiële toelage aanvragen voor producten met werkzame stoffen die als laag risico of laag toxisch worden beschouwd. Bedrijven kunnen de financiële toelage gebruiken voor onderzoek of consultancy.

De laag risico of laag toxische stoffen worden in bijlage I van de Biocidenverordening benoemd. Het zijn bijvoorbeeld voedseladditieven, feromonen, zwakke zuren, alcohol en plantaardige oliën die in cosmetica en voedingsmiddelen worden gebruikt. Bedrijven moeten aantonen dat de actieve stof stabiel en effectief is en dat het een minder schadelijk alternatief is.

Met dit initiatief wil de Deense overheid de ontwikkeling van minder schadelijke biociden door kleine bedrijven stimuleren.