Een biocide mag alleen op de markt als een leverancier met de stof-productsoort combinatie op de Artikel 95-lijst staat. Voor enkele productsoorten (PTs) staan geen tot nauwelijks stoffen op deze lijst. Dit heeft BiocidesHub uitgezocht.

Voor middelen ter bestrijding van vogels (productsoort 15) en vissen (productsoort 17) en producten voor de bestrijding van andere gewervelde dieren (productsoort 20) staat op dit moment één relevante stof op de artikel 95-lijst. De enige productsoort waar geen leveranciers voor zijn geregistreerd is PT 16: producten voor de bestrijding van weekdieren, wormen en ongewervelde dieren die niet onder een andere productsoort vallen.

Het hoogste aantal relevante stoffen is te vinden onder productsoort 2 (Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt) met 95 stoffen. Daarna volgt productsoort 4 (Voeding en diervoeders) met 63 werkzame stoffen.

Artikel 95 lijst

De artikel 95-lijst bevat de registratie van stof- en productleveranciers voor alle relevante stoffen per productsoort.