De aarde beschermenh

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over biociden, onder andere met nieuws over de regelgeving, juist gebruik van biociden en mogelijke alternatieven. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol in het netwerk en verzorgt de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief. We selecteren, ordenen en duiden nieuw beschikbare informatie uit relevante bronnen. Ook uw input is welkom!

KNB ontbijtbijeenkomst over algenbestrijding in kunstgrasvelden

Algenbestrijding in kunstgrasvelden is niet zonder risico’s. Stoffen uit biociden kunnen uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. In welke mate worden biociden op kunstgras gebruikt? Hoe gebruiken we biociden veilig voor toepasser en sporter? En wat zijn de alternatieven? Hierover spreken we tijdens de ontbijtbijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden op 21 juni. Lees meer.

Pluimveehouderij alert op niet toegelaten biociden

“Alle producten die een pluimveehouder op zijn bedrijf toepast of laat toepassen moeten zijn gecertificeerd of gereguleerd. Dit dient adequaat te worden gecontroleerd.” Dit is de eerste aanbeveling van de werkgroep die is ingesteld naar aanleiding van de ‘fipronilcrisis’. Lees meer.

Onderzoek naar UV-licht als middel tegen aangroei

Australische onderzoekers gaan vijf jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden om UV-licht te gebruiken om aangroei op onderwateroppervlakken te voorkomen. Ze richten zich niet alleen op zeeschepen, maar ook op instrumenten zoals onderwatercamera’s. Ook in Nederland kijken bedrijven naar UV-LED-licht als antifoulingmethode. Tijdens de ‘Dialoog over innovatie antifouling voor pleziervaart’ (zie KNB-nieuwsbrief van 24 mei 2018) komt dit aan de orde. Lees meer.

Rapport over drinkwaterdesinfectie met broom, jodium en zilver

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om drinkwater te desinfecteren met broom, jodium en zilver. Deze stoffen zijn mogelijk een alternatief voor chloor, dat in de meeste landen wordt gebruikt om micro-organismen uit drinkwater te zuiveren. Lees meer.

ECHA herziet richtsnoeren met datavereisten

ECHA heeft vier richtsnoeren herzien waarin de datavereisten zijn vastgelegd voor het Europese traject van goedkeuring van werkzame stoffen in biociden. Lees meer.

ECHA herziet tools voor biocidenaanvragen

ECHA heeft twee IT tools herzien die gebruikt worden voor biocidenaanvragen. Het gaat om R4BP, hét software-portaal waar alle biociden-aanvragen gedaan worden en de SPC editor, het instrument dat bedrijven gebruiken om de 'Samenvatting van de productkenmerken' te creëren of te wijzigen. Lees meer.

ECHA webinar over hormoonverstorende stoffen in biociden

Op 19 juni 2018 organiseert ECHA een webinar over de nieuwe criteria voor het beoordelen van hormoonverstorende stoffen in biociden. Deze criteria zijn vanaf 7 juni 2018 van kracht. Lees meer.

NVPB Netwerkbijeenkomst

Op woensdag 20 juni a.s. staat de volgende NVPB netwerkbijeenkomst gepland. Om in te haken op de warme temperaturen en het aankomende zomerseizoen, is het thema van de bijeenkomst ‘Insecten’ en praten we u bij over o.a. wespen en mieren. Lees meer.

Kennisnetwerkbiociden.nl en biociden.nl vernieuwd

De websites kennisnetwerkbiociden.nl en biociden.nl hebben een nieuw uiterlijk. Hiermee zijn de websites gebruiksvriendelijker en toegesneden op de eisen van deze tijd. De vernieuwde sites passen zich goed aan op het formaat van mobiele apparaten, dus elementaire kennis over biociden is nu nog makkelijker altijd en overal en altijd te raadplegen. Lees meer.

Hygiëneforum 2019 in teken van doelgerichte hygiëne

Op 15 oktober 2019 organiseert de NVZ, de branchevereniging voor was-, renigings- en onderhoudsmiddelen en schoonmaakmachines het hygiëneforum. Tijdens de dag wordt besproken welke stappen er zijn genomen om doelgerichte hygiëne tot een dagelijkse praktijk te brengen. Het gaat hierbij om het inrichten van hygiëneprotocollen op de meest kritische punten en tijdstippen om zo besmetting te doorbreken. Lees meer.

Europa stemt in met eerste Unietoelatingen van biociden

Sinds 30 mei zijn de eerste toelatingen van biocidefamilies voor de hele Europese Unie een feit. Het Permanent Comité voor biociden ging akkoord met de toelating van vier biocidefamilies voor de hele Europese Unie. Het is voor het eerst dat de Europese Commissie zelf middelen toelaat. Twee van deze eerste Unietoelatingen zijn beoordeeld door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). De andere twee zijn verkregen via een Same Biocidal Product-procedure. Lees meer.

Ctgb bekendmakingen biociden van 23 mei 2018

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over bociden.