De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om drinkwater te desinfecteren met broom, jodium en zilver. Deze stoffen zijn mogelijk een alternatief voor chloor, dat in de meeste landen wordt gebruikt om micro-organismen uit drinkwater te zuiveren.

In Nederland wordt drinkwater niet of nauwelijks gedesinfecteerd met chloor. Het nadeel van het gebruik van chloor is dat er desinfectie bijproducten (DBPs) kunnen ontstaan, die soms niet alleen niet lekker ruiken en/of smaken, maar ook toxisch kunnen zijn. Ook reactieve stoffen zoals chloor, broom en jodium vormen DBPs doordat zij reageren met bijvoorbeeld organisch materiaal dat in het drinkwater aanwezig is.

Er worden steeds meer nieuwe technieken met of zonder (andere) chemische stoffen ontwikkeld. Ook voor die technieken en stoffen geldt de vraag of ze veilig zijn. Het WHO-rapport bevat zowel informatie over de toepassing en effectiviteit van de stoffen, als over de toxicokinetiek en toxiciteit van de stoffen. Waar van toepassing zijn de desinfectie-bijproducten (DBPs) ook beoordeeld. Het rapport is vrij beschikbaar via de WHO website.