Bruine en witte eieren op stro

“Alle producten die een pluimveehouder op zijn bedrijf toepast of laat toepassen moeten zijn gecertificeerd of gereguleerd. Dit dient adequaat te worden gecontroleerd.” Dit is de eerste aanbeveling van de werkgroep die is ingesteld naar aanleiding van de ‘fipronilcrisis’.

De werkgroep ‘Versterking Zelfregulering Eierketen’ heeft op 15 mei 2018 haar eindrapport opgeleverd. De titel van het rapport is ‘In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei’. In het rapport staan ook aanbevelingen die zich richten op juist en veilig gebruik van biociden.

Eén van de aanbevelingen in het rapport is het instellen van een laagdrempelig meldpunt voor onregelmatigheden in de eierketen. Dit is voortvarend opgepakt. Het meldpunt is al in werking getreden via IKB (Integrale KetenBeheersing). Dit zijn registratie- en kwaliteitszorgsystemen voor de productieketen van onder andere eieren (IKB ei) en kippen (IKB kip). Inmiddels heeft het IKB ei in haar nieuwsbrief van 31 mei al een melding gemaakt van een niet toegelaten insecticide. Deelnemers aan IKB ei en IKB kip mogen dit middel niet gebruiken.

Bij alle aanbevelingen heeft de werkgroep een eigenaar aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Op deze manier zijn alle aanbevelingen overgenomen en is implementatie voorzien in de loop van 2018.

Lees meer

Bijlage bij Kamerbrief Eindrapport Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen
Persbericht OVONED
Nieuwsbrief IKB Ei