Nederland heeft op de CA meeting voor biociden in september 2022 een voorstel gepresenteerd om de toelatingen van fosfinevormende producten in Nederland aan te passen. Op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) staat welke maatregelen voorgesteld worden om de risico's op fosfinevergiftiging verder te beperken.

De voorgenomen maatregelen betreffen zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Met toelatinghouders van middelen met fosfine en met toelatingsautoriteiten voor biociden in andere lidstaten is overlegd om te bepalen met welke maatregelen risico's kunnen worden verkleind. De voorschriften voor het gebruik van aluminium- en magnesiumfosfide worden aangepast. Gassingen tijdens transport worden verboden.

Het voorgenomen besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (november 2022), waarna de mogelijkheid bestaat om commentaar in te dienen.

Lees voor meer informatie het volledige nieuwsbericht over deze maatregelen van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Eerdere berichten over dit onderwerp: