De haven van Amsterdam gaat giftig gas niet alleen op zeeschepen maar nu ook op binnenschepen laten meten. Dat is door de havenmeester op basis van een onderzoeksrapport besloten. Aanleiding was een schippersechtpaar dat eind 2019 op de intensive care terecht was gekomen. Ze waren urenlang in contact geweest met grote hoeveelheden fosfinegas.

Nu wordt het fosfinegas door een onafhankelijke 'gassingsleider' alleen op zeeschepen gemeten. De lading wordt pas overgeslagen als de waarden veilig zijn. Na de overslag op een binnenvaartschip is in Amsterdam nu een extra gasmeting verplicht.

Om ongedierte tegen te gaan worden in scheepsladingen tabletten gelegd waaruit fosfine vrijkomt. Meestal zitten de tabletten in een soort zakjes die makkelijk te verwijderen zijn. Maar soms worden losse pillen gebruikt die achter kunnen blijven omdat ze moeilijk te vinden zijn.

Over het vergiftigingsincident op het binnenvaartschip in december 2019 hebben leden van de Tweede Kamer vragen gesteld.

Zie ook de artikelen van de NOS over het incident en de maatregel van de haven van Amsterdam.