Eind juli zijn drie binnenvaartschepen stilgelegd vanwege hoge concentraties van het gas fosfine in de lading. Fosfine wordt toegevoegd om ongedierte (waaronder ratten) te bestrijden. De lading bestond uit graan. Daarom is fosfine in dit geval toegepast als gewasbeschermingsmiddel. Maar bij een ander type lading kan fosfine als biocide worden toegepast. Het gas kan gevaar opleveren voor de schippers. Dit meldt nu.nl

In een artikel in de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-Nieuwbrief van maart 2020 staat dat gasmetingen nu ook verplicht zijn op binnenvaartschepen. De aanleiding hiervoor was een incident met een schippersechtpaar. Het echtpaar belandde door blootstelling aan fosfine op de intensive care. De SP stelde Kamervragen over deze problematiek.