Vingertop met stukjes microplastic

Op donderdag 3 juni organiseren Deltares, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), KWR en WENR een webinar over biociden, consumentenproducten en microplastics. Dit komt voort uit de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De inventarisatie van de kennis (‘Deltafact’) rond waterkwaliteit en biociden wordt gepresenteerd.

In het KNB-artikel: 'Invloed van biociden op waterkwaliteit nog niet goed in beeldleest u meer over de Deltafact Biociden.  U kunt zich aanmelden voor het webinar via de website van de STOWA.