Praat mee over de optimalisatie van het gebruik van biociden tijdens het IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)-symposium op 11 oktober 2023.

Biociden zijn vaak nuttig en noodzakelijk. Maar het gebruik van biociden kan ook risico’s met zich mee brengen. Denk bijvoorbeeld aan risico’s voor mens en/of milieu door chemische eigenschappen van de werkzame stoffen. Maar ook risico’s zoals resistentie van plaagdieren, waardoor middelen op langere termijn niet meer werken. Door biociden spaarzaam en gericht te gebruiken, kunnen deze risico’s worden beperkt.

Methodiek IPM

De methodiek van IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) (Integrated Pest Management) kijkt uitdrukkelijk eerst naar preventiemaatregelen en het gebruik van niet-chemische bestrijdingsmethoden. Biociden worden pas ingezet als er geen andere opties meer mogelijk zijn. Biociden worden op die manier zo effectief en minimaal mogelijk toegepast. Voor het gebruik van rodenticiden (biociden tegen muizen en ratten) op basis van anticoagulantia is de IPM-methodiek verplicht.

IPM-symposium over verbreding IPM

Het KNB  en het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) organiseren op woensdag 11 oktober een symposium over de verbreding van IPM. Het symposium gaat over hoe onderdelen uit de IPM-methodiek toepasbaar zijn voor andere biocidetoepassingen. Zoals de beheersing van insecten, maar ook conservering.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten over het programma? Kijk op de pagina Symposium over verbreding toepassing IPM  op onze website.

Direct aanmelden voor het symposium kan via deze link.