Naar de toepassing van IPM op insecticiden en conserveermiddelen

Op 11 oktober organiseert het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) een symposium over een bredere inzet van Integrated Pest Management (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) bij biocidegebruik. Deze aanpak krijgt een centrale plek in het Strategisch Kader voor de inzet van biociden, dat IenW momenteel samen met andere departementen ontwikkelt.

IPM zal bij gebruik van biociden dus steeds vaker (moeten) worden toegepast. Bijvoorbeeld bij insecticiden en conserveermiddelen. Wat betekent dit voor de toepassing van deze biociden? En hoe moet IPM voor insecticiden en conserveermiddelen worden ingevuld? Daarover gaat dit symposium! Dus meld u aan en doe mee.

Aanmelden

Wat: symposium Bredere inzet van IPM bij biocidegebruik.
Wanneer: woensdag 11 oktober 2023 van 9.30 tot 17.00 uur. 
Waar: Spoorwegmuseum in Utrecht.
Aanmelden: via deze link

Waarom IPM voor biociden?

Biociden zijn vaak nuttig en noodzakelijk. Maar het gebruik van biociden kan ook risico’s hebben. Werkzame stoffen kunnen giftig zijn voor mens en/of milieu en leiden tot doorvergiftiging. Maar ook resistentie van plaagorganismen kan een risico zijn. Biociden werken dan op langere termijn niet meer. Door biociden spaarzaam en gericht te gebruiken, kunnen deze risico’s worden beperkt. Dat is de kern van integrale plaagbeheersing (Integrated Pest Management). 

IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) (Integrated Pest Management ) kijkt altijd eerst naar preventieve maatregelen en het gebruik van niet-chemische bestrijdingsmethoden. Biociden worden pas ingezet als er geen andere opties meer mogelijk zijn. Biociden worden op die manier zo effectief en minimaal mogelijk toegepast.

Dat is de kern van integrale plaagbeheersing (Integrated Pest Management).

Voor wie?

Iedereen met interesse in het thema is van harte welkom op het symposium. Wij denken bijvoorbeeld aan:

 • de plaagdierbeheerssector;
 • toelatinghouders en gebruikers van insecticiden, conserveermiddelen voor materialen en andere biociden;
 • sectoren waarin insecten worden bestreden met biociden;
 • medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies betrokken bij ongediertebeheersing en -preventie;
 • gebruikers en producenten van behandelde voorwerpen, zoals verf, hout en textiel;
 • de bouwsector, waarbij wordt ingezet op meer gebruik van biobased materialen zoals hout;
 • onderzoekers en ontwikkelaars van (bouw)materialen;
 • handhavende instanties en beleidsmakers;
 • sectoren en instanties die streven naar minder emissies van schadelijke stoffen.

Wat staat er op het programma?

We beginnen de dag met een korte toelichting op de ontwikkelingen in het  beleid over de verbreding van de toepassing van IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) voor biociden. Willem van Lanschot (coördinator Platform Biociden) vertelt daarna wat dit betekent voor de biocidebranche.

Nico van den Brink (hoogleraar milieutoxicologie, WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)) vertelt ons vervolgens wat de toepassing van IPM bij de beheersing van muizen en ratten al heeft opgeleverd. Dat is een mooie opmaat naar de rest van het programma.

Na de plenaire start kunt u aan verschillende deelsessies meedoen:

 • IPM-aanpak bij de beheersing van insecten: Ivo Roessink (WUR) licht toe waarom IPM bij de beheersing van insecten nuttig en nodig is. De mogelijkheden en de wijze waarop de IPM-methodiek ingezet kan worden verschillen per soort insect. In deze deelsessie wordt dit geïllustreerd aan de hand van de bestrijding van verschillende soorten:
  • Mieren (Anna Möller, KAD)
  • Wespen (Sjoert Fleurke, Wespenstichting)
  • Exotische muggen (Arjan Stroo, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit))
  • Kakkerlakken (Joeke Nijboer)
 • Slim gebruik van biociden bij de productie van voorwerpen en materialen: Deze deelsessie gaat over de toepassing van een IPM-aanpak bij de productie van voorwerpen en materialen.
  • Waarin en waarvoor worden biociden gebruikt (Peter van Kampen, IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat))
  • Kansen en uitdagingen voor toepassen van IPM bij biociden in behandelde voorwerpen (Mark Montforts, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • Onderzoek naar alternatieven voor biociden in verf (Steven Lemain, RHDHV)
 • Leren van de aanpak van de eikenprocessierups: In deze sessie deelt het Kennisplatform Processierups hun ervaringen met onder andere de inzet van preventieve maatregelen.
  • Aanleiding en toekomstperspectief Kennisplatform Processierups (Miranda Mesman, RIVM, coördinator Kennisplatform)
  • Hoe heeft de aanpak van de eikenprocessierups zich ontwikkeld (Jules Sondeijker, gemeente Sittard-Geleen)
  • Hoe ga je om met producten die niet werken en samenwerking onder regie van de provincie (Ben van Dinther, provincie Overijssel)
  • Voorkomen van plagen door slim inrichten (Stefan Volmer, gemeente Enschede)
 • IPM breder inzetten, hoe krijg je dat voor elkaar? Voor het beheersen van ratten en muizen is de IPM-aanpak verplicht. Maar hoe gebruik je deze aanpak ook bij andere  plaagdieren? In deze deelsessie licht Jan Willem Andriessen (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) toe hoe de IPM-aanpak voor ratten en muizen in elkaar zit en waarom voor deze manier van regulering is gekozen. Vervolgens gaat Conno de Ruijter (directeur Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven) in op voorbeelden van zelfregulering en de succesfactoren hierbij. De sessie wordt afgesloten met een discussie onder leiding van Joan Schouten van branchevereniging NVPB. De discussie gaat over wat er nodig én wenselijk is om IPM ook in te zetten bij andere plaagdieren.
 • IPM bij bescherming en aantasting van hout: Bouwen met hout is populair in het kader van de circulaire economie. Maar het huidige verduurzaamde hout kan niet worden gerecycled. Biociden worden ook toegepast als hout wordt aangetast door insecten en schimmels. Hoe past IPM hierin?

  • Houtverduurzaming: historie en heden (Joke Wezenbeek, RIVM)
  • Innovatieve methoden voor de bescherming van hout (Jeroen Nuijten, Arcadis)
  • IPM en houtbescherming. Wat zijn de mogelijkheden? (Jos Creemers, SHR)

Er is tijdens koffiepauze, lunch en borrel volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en te netwerken.

Nieuws over het programma delen we op deze webpagina en in de KNB-nieuwsbrief.