Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) organiseert het KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) op woensdag 11 oktober een dagvullend symposium met circa 20 sprekers over een bredere inzet van Integrated Pest Management (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)) bij biocidegebruik. We richten ons op insecticiden en conserveermiddelen.

IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) krijgt een centrale plek in het Strategisch Kader voor de inzet van biociden. Dit Strategisch Kader ontwikkelt het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) momenteel samen met andere departementen. IPM zal bij gebruik van biociden dus steeds vaker (moeten) worden toegepast. Bijvoorbeeld bij insecticiden en conserveermiddelen. Wat betekent dit voor de toepassing van deze biociden? En hoe moet IPM voor insecticiden en conserveermiddelen worden ingevuld? Daarover gaat dit symposium. Dus meld u aan en doe mee!

Aanmelden kan via deze link

Programma

Het programma start met een plenair deel. Daarna kunt u meedoen aan interactieve sessies over verschillende onderwerpen. Het volledige programma vindt u op onze website.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Ontwikkelingen in het beleid over de verbreding van de toepassing van IPM voor biociden (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Wat betekent een bredere toepassing van IPM voor de biocidebranche? (Willem van Lanschot, Platform Biociden)
 • Wat heeft de toepassing van IPM bij de beheersing van muizen en ratten al opgeleverd? (Nico van den Brink, hoogleraar ecotoxicologie, WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research))
 • IPM-aanpak bij de beheersing van insecten (Ivo Roessink, WUR; Anna Möller, KAD; Sjoert Fleurke, Wespenstichting; Arjan Stroo, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit); Joeke Nijboer)
 • Slim gebruik van biociden bij de productie van voorwerpen en materialen (Bob Vermeent, IenW; Mark Montforts, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu); Steven Lemain,  RHDHV)
 • Leren van de aanpak van de eikenprocessierups (Miranda Mesman, RIVM, coördinator Kennisplatform; Jules Sondeijker, gemeente Sittard; Ben van Dinther, provincie Overijssel; Stefan Volmer, gemeente Enschede)
 • IPM breder inzetten, hoe krijg je dat voor elkaar? (Jan Willem Andriessen, Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden); branchevereniging NVPB; Conno de Ruijter, directeur Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven)
 • IPM bij bescherming en aantasting van hout (Joke Wezenbeek, RIVM; Jeroen Nuijten, Arcadis; Jos Creemers, Stichting Hout Research)

Voor wie?

Iedereen met interesse in het thema is van harte welkom op het symposium. Wij denken bijvoorbeeld aan:

 • De plaagdierbeheerssector;
 • toelatinghouders en gebruikers van insecticiden,  conserveermiddelen voor materialen en andere biociden;
 • sectoren waarin insecten worden bestreden met biociden;
 • medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies betrokken bij ongediertebeheersing en -preventie;
 • gebruikers en producenten van behandelde voorwerpen, zoals verf, hout en textiel;
 • de bouwsector, waarbij wordt ingezet op meer gebruik van biobased materialen zoals hout;
 • onderzoekers en ontwikkelaars van (bouw)materialen;
 • handhavende instanties en beleidsmakers;
 • sectoren en instanties die streven naar minder emissies van schadelijke stoffen.

Aanmelden

Wat: symposium Bredere inzet van IPM bij biocidegebruik.
Wanneer: woensdag 11 oktober 2023 van 9.30 tot 17.00 uur. 
Waar: Spoorwegmuseum in Utrecht.
Aanmelden: via deze link.

Op de hoogte blijven?

Nieuws over het programma delen we op de webpagina en in de KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-nieuwsbrief.