De aarde beschermenh

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Netwerkbijeenkomst over biociden vanuit Europees perspectief

Op woensdag 18 april organiseert het Kennisnetwerk Biociden een netwerkbijeenkomst over Europese ontwikkelingen op het gebied van biociden. Ga in gesprek met twee experts uit Brussel, uit zowel het bedrijfsleven als de Europese Commissie. Lees meer. 

Tweede openbare raadpleging vitamine D3 

Na een eerste openbare raadpleging over de vervanging van de werkzame stof cholecalciferol (vitamine D3) wordt er nu een tweede openbare raadpleging gestart over de afwijkingsgronden om cholecalciferol (vitamine D3) toch te kunnen goedkeuren voor gebruik als werkzame stof in rodenticiden (productsoort 14). Lees meer.

Start controle van de classificatie en labelling biocidenmengsels

In het totaal zullen inspecteurs uit 31 landen meedoen aan dit REACH-EN-FORCE (REF-6) project. Binnen dit project wordt de classificatie en labelling van mengsels zoals zij op de markt wordt gebracht vergeleken met de informatie zoals die is gepresenteerd in de Safety Data Sheet van het mengsel. De controles zijn gestart in januari. Lees meer.

Voorstel voor nieuwe verplichtingen etikettering stof MIT

De EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten hebben gestemd voor een geharmoniseerde indeling van de stof methylisothiazolinon (MIT) als allergeen. MIT wordt als werkzame stof in conserveermiddelen gebruikt en toegepast in mengsels zoals verf en detergentia (reinigingsmiddelen). Ook is de grenswaarde verlaagd voor het geven van een waarschuwing over de stof op etiketten. Dit is het resultaat van een stemming op 20 februari in de REACH-commissie RAC. Lees meer.

Bloedluizen - voorkomen is beter dan genezen

Op een themabijeenkomst georganiseerd door pluimveeweb op 21 februari zijn meerdere presentaties gehouden over mogelijke preventiemaatregelen tegen bloedluisbesmetting. Bloedluis, of eigenlijk vogelmijt, is de meest voorkomende parasiet in de pluimveehouderij, vooral in eierproductie. Lees meer.

Veel kritiek op het richtsnoer voor identificatie hormoonverstorende stoffen

De industrie, NGO’s en Europese lidstaten maken zich zorgen over de uitvoerbaarheid van het concept richtsnoer voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen. Op 31 januari 2018 sloot de publieke consultatie over dit richtsnoer, er zijn meer dan 1500 commentaren ingediend. ECHA en EFSA geven binnenkort een reactie op de commentaren in de vorm van een rapport. Dit blijkt uit een artikel in ChemicalWatch. Lees meer.

Bacterie toegelaten als biologische bestrijder van tijgermug

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft ingestemd met de toelating van de bacterie Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis als middel ter bestrijding van uitheemse muggen. Het middel op basis van deze bacterie maakt niet-chemische bestrijding van muggenlarven, waaronder die van de tijgermug, mogelijk. Daarvoor wordt de bacterie toegevoegd aan water waarin de muggenlarven zitten. Lees meer.

Eerste verlengingen van rodenticiden-toelatingen afgegeven

In de collegevergadering van 28 februari 2018 heeft het Ctgb de eerste verlengingen van rodenticiden goedgekeurd. In alle gevallen gaat het om een verlenging van de bestaande toelating onder Europese wetgeving. Lees meer.

Overig nieuws van het Ctgb

Er waren de afgelopen periode diverse berichten van het Ctgb die betrekking hebben op biociden.