gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

InnovatieLink kan biocidensector helpen bij innovatie

Om beter en duurzamer grip te krijgen op schadelijke organismen zijn innovaties nodig. Maar ondernemers met vernieuwende ideeën krijgen op weg naar marktintroductie met talloze praktische vragen te maken. InnovatieLink kan hen helpen de weg te vinden in de wirwar van financiële regelingen, kennisinstellingen, launching customers en vestigingslocaties. Lees meer.

Meer openheid in Amerika over conserveermiddelen in consumentenproducten

Veel Amerikaanse Staten streven naar het openbaar maken van ingrediënten in consumentenproducten. Vorig jaar werd een wetsvoorstel geïntroduceerd, waarin om volledige openbaarmaking van de samenstelling van kleurstoffen, geurstoffen en conserveringsmiddelen in schoonmaakmiddelen wordt gevraagd. Dit wetsvoorstel heeft het niet gehaald in het Congres, maar Amerikaanse bedrijven geven steeds meer informatie aan consumenten over onder andere conserveermiddelen  in hun producten. Lees meer.

Nieuw richtsnoer voor beoordeling desinfectiebijproducten

ECHA heeft een nieuw richtsnoer (guidance) gepubliceerd voor het beoordelen van desinfectiebijproducten (de zogenaamde DBP’s). DBP’s zijn bijproducten die worden gevormd bij de toepassing van biociden die halogenen bevatten (chloor, broom). Zo komen deze DBP’s vrij bij desinfectie van zwemwater doordat het desinfectiemiddel reageert met het aanwezige organische materiaal. De bijproducten zijn soms giftiger dan de actieve stof en er kunnen veel verschillende DBP’s (tegelijk) ontstaan. Lees meer.

Deadline voor kennisgeven stoffen in zowel lok- en afweermiddelen als voedingsmiddel of diervoeder

ECHA doet een oproep voor het indienen van een kennisgeving om werkzame stoffen aan het Werkprogramma toe te voegen. Het gaat om werkzame stoffen die naast hun toepassing in lok- of afweermiddelen (productsoort 19) ook worden gebruikt als voedingsmiddel of als diervoeder. De kennisgeving moet voor 24 februari 2017 zijn ingediend. Lees meer.

In 2016 nam Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) 61 besluiten over biociden

Het Ctgb nam in 2016 164 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 61 voor biociden. Van de gewasbeschermingsmiddelen werd 91 procent toegelaten en 9 procent afgewezen. Van de biociden is 90 procent toegelaten en 10 procent afgewezen. In een nieuwsbericht beschrijft Ctgb ontwikkelingen die in 2016 belangrijk waren voor de beoordeling van biociden. Lees meer###.

Rectificatie

In de KNB nieuwsbrief van 19 januari 2017 is een fout geslopen. Het artikel 'BPC steunt voor het eerst aanvraag nanomateriaal in biociden' vermeldde ten onrechte dat momenteel geen toelating van producten op basis van een werkzame stof in nanovorm mogelijk was. Dat is incorrect, omdat in 2014 de eerste werkzame stof in nanovorm is goedgekeurd, onder de Biocidenrichtlijn (de voorloper van de Biocidenverordening). Gerectifeerd artikel.

Ctgb besluiten januari

Naar het overzicht van de Collegebesluiten### over biociden.