gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Column Frank Hes - Europa zonder biociden?

Terwijl er in Europa met man en macht wordt gewerkt aan het realiseren van één Europese markt voor biociden, werd in de Tweede Kamer door de Partij voor de Dieren (PvdD) doodleuk een motie ingediend, waarin de regering wordt opgeroepen zich in te zetten voor een volledig Europees verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw. Lees meer.

KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden) bijeenkomst Welkom in elkaars wereld - safe the date 26 september in Bilthoven, 13:00 uur t/m 16:30 uur

Het Kennisnetwerk Biociden organiseert 26 september in de middag de bijeenkomst ‘Welkom in elkaars wereld’. Hierin brengen we de werelden van  de weefselconservering, de ontwikkeling van weefselconserveringsmiddelen en de biocidenregelgeving bij elkaar. We laten elkaar tijdens de middag zien hoe professionals in de verschillende werelden het veilig en gezond weefsel conserveren bevorderen. Lees meer.

Einde overgangsperiode CLP verordening

Per 1 juni 2017 moeten alle chemische producten zijn voorzien van een etiket volgens de CLP (Classification, Labelling and Packaging) Verordening. In deze verordening zijn de gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen vastgelegd. Hiermee komt een einde aan een overgangsperiode van 2 jaar, waarin etikettering volgens de Stoffenrichtlijn en de Preparatenrichtlijn nog was toegestaan. Lees meer.

Voorlichting en bewustwording rondom reinigen van kisten

Het LTO-project 'gesloten kistenreiniging' is bedoeld om telers te informeren over de mogelijkheden en de wetgeving. Komende tijd wordt een drietal reinigingssystemen in de praktijk getest door telers met als doel een bewustwording te creëren voor de milieutechnische gevolgen als er uitspoeling in het oppervlaktewater plaatsvindt. Lees meer.

Auto-industrie worstelt met niet in te delen biocidetoepassingen

Van sommige biocidetoepassingen in auto’s blijkt het onduidelijk onder welke productsoort die zouden moeten vallen. Allerlei auto-onderdelen zijn behandeld met biociden. Dit is alleen toegestaan als de gebruikte stoffen zijn goedgekeurd of zijn opgenomen in het werkprogramma van ECHA voor de betreffende productsoort. Er zijn 22 productsoorten in de Biocidenverordening, maar sommige met biociden ‘behandelde voorwerpen’ in auto’s passen daar niet in. Lees meer.

ECHA vraagt aandacht voor biociden tijdens vakantie

Of je nu tijdens de vakantie gaat wandelen of de vakantie aan het zwembad doorbrengt, je zal waarschijnlijk niet aan giftige stoffen denken. Toch stelt ECHA dat het waarschijnlijk is dat je tijdens de vakantie met biociden in aanraking komt. Sommige biociden zijn nuttig, maar er zijn ook biociden die we kunnen vermijden. ECHA legt uit waarom. Lees meer.

Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) besluiten april en mei

Naar het overzicht van de Collegebesluiten over biociden. Overzicht 26 april 2017###, overzicht 24 mei 2017###.