gloeilamp

Met deze nieuwsbrief informeert het Kennisnetwerk Biociden professionals over verstandig gebruik van biociden en waar mogelijk non-biocidale alternatieven. We selecteren en ordenen informatie die in de verschillende nationale en internationale gremia wordt gepubliceerd en geven een overzicht van relevante bijeenkomsten en publicaties.

Classificatie voor titanium dioxide en ethyleenoxide

De Committee for Risk Assessment (RAC) heeft voor titanium dioxide een classificatie vastgesteld. Voor ethyleenoxide is de bestaande classificatie aangescherpt. Titanium dioxide wordt gebruikt als katalysator in systemen of in coatings om in situ radicalen te genereren. Ethyleenoxide wordt in gesloten systemen toegepast om voorwerpen te ontsmetten. Lees meer.

Toegelaten biociden beter te vinden

De website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en de toelatingendatabank zijn vernieuwd. Ctgb, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het ministerie van EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken) investeerden samen in een nieuwe toelatingendatabank. De databank is verrijkt met gegevens over toepassingen zodat bezoekers eenvoudiger kunnen opzoeken welke toegelaten middelen er zijn voor de door hen beoogde toepassing. Lees meer. 

KNB event antifouling

De ontwikkelingen rond antifouling zitten in een stroomversnelling! Dus schrijf u snel in voor het KNB event 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart’. Vol = vol! Lees meer en meld je aan.

Reiniging of desinfectie?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) heeft de leidraad voor het bepalen van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen (biociden) geactualiseerd. Lees meer.

Verf zonder conserveermiddel

Verffabrikanten geven aan dat er problemen ontstaan doordat er te weinig toelaatbare werkzame stoffen zijn voor de conservering van watergedragen verf. Chemical Watch heeft voor abonnees het verhaal achter de ontwikkeling van een watergedragen verf zonder conserveermiddel. Lees meer.

Advies Gezondheidsraad over desinfectantia vertaald in het Engels

De Gezondheidsraad heeft het advies ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’ uit 2016 van de Gezondheidsraad in het Engels vertaald. Lees meer. 

Nieuwe waarschuwingszin resistentie biociden

De waarschuwingszin voor desinfectiemiddelen met actieve stoffen die tot (kruis)resistentie kunnen leiden, is aangepast. Dit meldt Ctgb op zijn website. De waarschuwingszin is per augustus 2017 aangepast tot: “Dit middel bevat de werkzame stof (… naam actieve stof…). Vanwege mogelijke resistentieontwikkeling verdient het aanbeveling resistentiemanagement toe te passen bij gebruik van dit middel.” Lees meer. 

Wetenschappelijke criteria hormoonontregelende stoffen aangenomen voor BPR

De Europese Commissie heeft op 4 september besloten de voorgestelde wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen (endocrine disruptors) te laten gelden voor de Biocidenverordening (BPR). De identieke voorgestelde wetenschappelijke criteria voor de Gewasbeschermingsmiddelenverordening (PPPR) zijn op 4 oktober door het Europese Parlement afgewezen. Voor het gebruik in de PPPR moeten de criteria nu terug naar de tekentafel. Lees meer.