Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) heeft de richtlijn ‘Reiniging en desinfectie van ruimten’ gepubliceerd. Deze richtlijn gaat onder andere in op de effectiviteit van reinigen en desinfecteren in één stap, UV-C-straling, verneveling van waterstofperoxide en desinfecterende coatings.

De SRI-richtlijn beschrijft de reiniging en desinfectie in zorginstellingen van ruimten (oppervlakken), meubilair en voorwerpen die geen medisch hulpmiddel zijn volgens de Verordening medische hulpmiddelen. Het doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat de verspreiding van virussen of bacteriën zo laag mogelijk is. Deze richtlijn adviseert de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

Zie het publicatiebericht van het SRI en de SRI-richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten voor meer informatie.

Lees meer over de oprichting van het samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) in een eerder KNB Kennisnetwerk Biociden (Kennisnetwerk Biociden)-bericht.