De werkzaamheden van de voormalige Werkgroep Infectie Preventie (WIP) wordt in het nieuwe Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) voortgezet. De WIP is in 1988 opgericht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en stakeholders. De werkgroep heeft tot 2017 nationale richtlijnen voor infectiepreventie voor zorginstellingen uitgebracht.

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) van het RIVM gaat aan de slag met veertien hygiënerichtlijnen. Het LCHV zal ook namens het SRI de vragen van professionals over de hygiënerichtlijnen beantwoorden.

In eerste instantie wordt een procedure opgesteld om hygiënerichtlijnen voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen te ontwikkelen of te herzien. Voor een groot deel van de hygiënerichtlijnen zal dat samen met de andere uitvoerende partners in het samenwerkingsverband worden gedaan. De eerste nieuwe hygiënerichtlijn wordt eind 2020 verwacht.

In 2016 heeft het Kennisnetwerk Biociden (KNB) met de voormalige werkgroep WIP een minisymposium georganiseerd over het gebruik van desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg.