De Rijksoverheid wil milieuvriendelijke innovaties voor het gebruik van antifouling (aangroeiwerende verf) in de pleziervaart stimuleren. Daarom krijgen deze speciale aandacht tijdens de Innovation Expo, gevolgd door een Innovatie Workshop over het verder brengen van goede innovaties.

Zeilboten

Innovation Expo op donderdag 4 oktober

De Innovation Expo op 4 oktober aanstaande heeft dit keer een apart gedeelte waar technologieën voor milieuvriendelijke antifouling voor de pleziervaart te zien zijn. Het gaat om nieuwe, duurzame alternatieven voor de gebruikelijke antifouling. Alternatieven zijn nodig omdat persistente stoffen uit antifouling, zoals koper, in het milieu terecht komen.

Voorbeelden van mogelijke alternatieven zijn bootliften, schoonmaakrobots, systemen met ultrasoon geluid, UV-LED-licht, heel harde en gladde coatings, kunststof folies met ‘stekeltjes’ en coatings die in situ snel afbreekbare biociden of natuurlijke enzymen genereren. De overheid wil verdere ontwikkeling en het gebruik van dergelijke innovaties stimuleren.

De Innovation Expo is een brede bijeenkomst vanuit de Rijksoverheid, gericht op het bekendheid geven aan vooral Nederlandse innovaties voor een mondiale markt.  Meer informatie is te vinden op https://innovationexpo2018.nl/. De toegang is gratis.

Innovatie workshop op vrijdag 5 oktober

Op de volgende dag, op 5 oktober, is er een workshop over de vraag hoe innovaties voor antifouling in de pleziervaart verder gebracht kunnen worden. Deze workshop is voor genodigden die professioneel met het onderwerp bezig zijn, en binnenkort zullen worden benaderd. Indien u graag mee wilt doen, kunt u contact opnemen via info@waterrecreatienederland.nl.

Beide bijeenkomsten worden georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met Waterrecreatie Nederland, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de HISWA.

Zie ook:

Dialoog over innovatie antifouling voor pleziervaart