Op 4 of 5 oktober 2018 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) een dialoog over innovatie voor antifouling (aangroeiwerende middelen) voor de pleziervaart. Het ministerie wil dat de sector meer zicht krijgt op nieuwe, duurzame alternatieven voor de gebruikelijke antifouling waarbij persistente biociden, zoals koper, in het milieu komen. Het ministerie wil innovatie van antifouling voor pleziervaart ondersteunen.

Zeilboten

 

Er zijn verschillende systemen die geschikt zijn of geschikt kunnen worden gemaakt om op een duurzame manier aangroei op het onderwateroppervlak van pleziervaartuigen te voorkomen. Voorbeelden zijn bootliften, schoonmaakrobots, systemen met ultrasoon geluid, UV-LED-licht, heel harde en gladde coatings, kunststof folies met ‘stekeltjes’, coatings met nanostructuren, een vet- of waslaag en coatings die in situ snel afbreekbare biociden of natuurlijke enzymen genereren. 

 De al op de markt verkrijgbare zelfslijpende coatings zijn naar verwachting minder geschikt als duurzaam alternatief voor antifoulings met persistente biociden, omdat hierbij het werkingsprincipe is dat er ook persistente stoffen, zoals zink, in het milieu terecht komen. 

Behoefte aan kennis en onderzoek

Het ministerie van IenW heeft Waterrecreatie Nederland (WN) opdracht gegeven om potentiële deelnemers aan de dialoog te benaderen. WN interviewt beoogde deelnemers en vraagt onder andere welke behoefte zij hebben aan kennis of onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verbeteren van een innovatief alternatief voor antifouling of om onafhankelijk aan te tonen onder welke omstandigheden het product goed werkt. 


Veelbelovende innovaties

Het ministerie wil het proces faciliteren om veelbelovende innovaties daadwerkelijk te realiseren en het gebruik ervan te stimuleren. Voorafgaand aan de dialoog gaat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) producenten van innovatieve antifouling systemen interviewen. De vragen van RIVM richten zich op wat er bekend is over de veiligheid en duurzaamheid van de  innovatieve producten, over werkzaamheid tegen aangroei, over de kosten en of de producten praktisch in gebruik zijn. Hieruit blijkt welke kennis nog ontbreekt om tot een goede beoordeling te komen van wat veelbelovende innovaties zijn. 


Innovatie Expo en dialoog

WN nodigt ook een aantal producenten van innovatieve antifoulingmethoden uit voor de Innovatie Expo op 4 oktober a.s. Dit is een brede bijeenkomst vanuit de Rijksoverheid, gericht op het bekendheid geven aan vooral Nederlandse innovaties voor een mondiale markt. 

 De dialoog over innovatie van antifouling voor pleziervaart zal plaatsvinden op 4 oktober, tijdens de Innovatie Expo, of aansluitend daarop, op 5 oktober. De dialoog op 4 of 5 oktober is geen bijeenkomst vanuit het Kennisnetwerk Biociden. Indien u graag mee wilt doen, kunt u contact opnemen via info@waterrecreatienederland.nl