Exotische muggen kunnen ziekten overbrengen. Het gaat bijvoorbeeld om de Aziatische tijgermug en de gelekoortsmug. Exotische muggen worden regelmatig in Nederland aangetroffen. Ze komen soms mee met reizigers of met import van goederen zoals gebruikte banden van vrachtwagens. De NVWA bestrijdt dit type muggen. Het doel hiervan is de definitieve vestiging van deze muggen in Nederland zo lang mogelijk uit te stellen. Sinds kort is er een toegelaten biocide voor de bestrijding van de volwassen muggen.

Bestrijding tot nu toe

De bestrijding van de muggen kan door mogelijke broedplaatsen te verwijderen of deze te behandelden met een toegelaten biologisch middel dat de larven doodt. Op basis van een ‘tijdelijke vrijstelling’ was het mogelijk om een niet toegelaten middel te gebruiken tegen volwassen muggen.

Biocide toegelaten op basis van maatschappelijk belang

Het middel om volwassen muggen buiten te bestrijden is sinds kort een toegelaten biocide. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft de toelating verleend op grond van ‘maatschappelijk belang’. Het College schrijft in zijn besluit dat er is gekozen voor toelating vanwege risico’s van exotische muggen voor de volksgezondheid, ondanks risico’s van het bestrijdingsmiddel voor het milieu.

Toelating onder strenge voorwaarden

Vanwege de milieurisico’s gelden er strenge gebruiksvoorschriften voor de toepassing van het middel. Het mag alleen worden gebruikt direct rondom bedrijven die gebruikte banden of ‘lucky-bamboo’-planten importeren. Op overige locaties mag het middel alleen worden gebruikt als de noodzaak van de bestrijding van de muggen blijkt uit een advies van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Hierbij moet worden aangetoond dat de bestrijdingsstrategie is gekozen met de minste milieubelasting.

Exotische muggen worden niet altijd bestreden

De NVWA kiest niet altijd voor bestrijding van exotische muggen. In 2018 is besloten de Aziatische bosmug tussen Lelystad en Zeewolde niet meer te bestrijden. Het risico van overdracht van ziekten door deze mug is klein en een effectieve bestrijding bleek lastig (zie een KNB-bericht van augustus 2018).