Op 13 oktober 2016 vond het symposium ‘Biociden genoeg – Genoeg biociden’ plaats in het LEF Future Center in Utrecht. Tijdens het symposium kwamen producenten, handelaren, professionele gebruikers, medewerkers van overheidsinstellingen en consumentenorganisaties bijeen.

Zij spraken over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat biociden alleen gebruikt worden wanneer zij echt nodig zijn, maar ook beschikbaar zijn als het moet.

Er is een spanningsveld tussen de gewenste beschikbaarheid van mogelijkheden en middelen wanneer gebruik écht nodig is en de roep van de samenleving om verduurzaming. Deelnemers bespraken wat er nodig is aan communicatie, onderzoek, samenwerking en beleid om noodzakelijke toepassingen verantwoord te blijven uitvoeren. Aan het einde van het symposium droeg Henk Bloemen de coördinatie over het Kennisnetwerk over aan José Vos.

Lees de visuele notulen van het symposium.