Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk Biociden opereert onafhankelijk en op initiatief van de leden. U kunt deelnemen aan het Kennisnetwerk Biociden als producent, handelaar, professionele gebruiker, medewerker van overheidsinstellingen of consumentenorganisaties.

De rol van de netwerkpartners is dominant: zij oefenen veel invloed uit via de adviesgroep en de werkgroepen. Het netwerk communiceert op een open manier met haar leden. Het netwerk is agenderend, maar niet beleidsvormend. Het netwerk vervangt geen bestaande besluitvormingsstructuren.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een organiserende en ondersteunende rol en levert de coördinator van het netwerk. Uitingen van het KNB zijn geen RIVM- of Rijksoverheid-visie of -standpunt.

U kunt deelnemen aan het Kennisnetwerk Biociden via: LinkedIn groep

Contact opnemen per e-mail: info@kennisnetwerkbiociden.nl.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via deze link.

Adviesgroep

De Adviesgroep ondersteunt de KNB-coördinator, Corine Komen, met advies over de uitvoering. De taak van de adviesgroep is de coördinator te adviseren over de activiteiten en strategische keuzes van het netwerk. Dit doen zij op basis van hun kennis en ervaring in het biociden-werkveld. De Adviesgroep participeert actief in het netwerk en moedigt deelname van andere netwerkpartners aan. Deelname aan de Adviesgroep staat open voor ieder lid van het netwerk. Heeft u interesse deel te nemen aan de Adviesgroep? Neem dan contact op via info@kennisnetwerkbiociden.nl  of met Corine Komen 030-274 2217.

Leden van de Adviesgroep zijn:

  • Jan Willem Andriessen (Ctgb)
  • Bart van Gent–de Lima (ILT)
  • Diane Heemsbergen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
  • Peter Janssen (PAKS-LSC)
  • Peter Kugel (VVGB Advocaten te Brussel)
  • Ben Minderhoud (Unic Medical Services BV)
  • Willem van Lanschot (Platform Biociden)