Op 23 mei 2019 kwamen boeren, bedrijfsadviseurs, erfbetreders, dierenartsen en beleidsmakers bij elkaar om te praten over biocidengebruik op de veehouderij.

Videoverslag

In de veehouderij worden voor diverse activiteiten biociden gebruikt. Het bestrijden van ongedierte op een veehouderij is belangrijk voor hygiëne en een goede bedrijfsomzet. Ook desinfectie is soms nodig om de gezondheid van het vee of de kwaliteit van producten te waarborgen. Maar het is ook belangrijk dat dit op een duurzame en veilige manier gebeurt. Hierover spraken betrokkenen tijdens een bijeenkomst van het kennisnetwerk Biociden.