De veranderende samenstelling van de Europese Unie heeft gevolgen voor bedrijven die biociden verhandelen in toetredende en uittredende landen. Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk – met of zonder akkoord – definitief uit de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). Dit bemoeilijkt mogelijk de handel van biociden tussen het VK en de EU. Doordat Servië toetreedt tot de EU, verbeteren de mogelijkheden om met dit land in biociden te handelen.

De kandidaat-lidstaat Servië mikt voor zijn toetreding tot de EU op 2020 en is daarmee het eerstvolgende land dat zich bij de EU voegt. Servië rondde onlangs een 2,5 jaar durend project af waarin het zijn autoriteiten voorbereidde op de nationale implementatie van de EU-regelgeving voor biociden. Hierbij werd de kandidaat-lidstaat ondersteund door Sloveense competente autoriteiten en het Oostenrijks Milieuagentschap. Experts analyseerden het registratie- en autorisatieproces van biociden in Servië en verbeterden dit in overeenstemming met EU-standaarden voor bescherming van mens en milieu. Hiermee wordt de handel in biociden tussen de Servië en de EU verbeterd.

Ondertussen maakt het Verenigd Koninkrijk zich op voor zijn definitieve vertrek uit de EU. Ook voor de regelgeving voor biociden heeft dit gevolgen. Zo mogen beoordelingen uit het Verenigd Koninkrijk straks mogelijk niet meer gebruikt worden voor aanvragen en toelatingen elders in de EU. Naast de Europese en nationale autoriteiten, dient ook het bedrijfsleven zicht dit tijdig te realiseren. Over de mogelijke gevolgen van de Brexit op de beoordeling en acceptatie van biociden is via de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) meer informatie te vinden. 

Lees meer

Ctgb: Gevolgen Brexit voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Umweltbundesambt: Successful project completion in Serbia